Orașul Cluj-Napoca

Gândește!

Implică-te! Cluj în imagini

Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai (UBB)

Înfiinţat în 1859, ca o secţie a Muzeului Ardelean, Muzeul Zoologic al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) este adăpostit la parterul clădirii unde se află Facultatea de Biologie, Biblioteca facultăţii, Institutul de Speologie, Centrul de Cineficare al Universităţii şi Centrul de Microscopie Electronică.

Muzeul și-a sporit an de an patrimoniul, ajungând azi unul dintre cele mai mari muzee de profil din România. În acest fel, pe o suprafaţă de numai 700 de m², publicul are posibilitatea de a întâlni o mare parte dintre speciile de animale din fauna României, precum şi multe specii originare din diferite colţuri ale lumii.

La baza organizării muzeului a stat în primul rând criteriul filogenetic şi implicit cel sistematic (taxonomic). Datorită acestui fapt, materialul biologic este expus în ordinea complexităţii structurilor, de la metazoarele cu organizarea corporală cea mai simplă (spongierii sau bureţii de apă) până la mamifere. Muzeul reflectă evoluţia de la simplu la complex în regnul animal.

Din punct de vedere al compartimentării, o sală este destinată expozițiilor temporare, iar expozițiile permanente sunt prezentate în trei încăperi. Prima încăpere adăposteşte reprezentanţi ai principalelor grupe de nevretebrate (protozoare, spongieri, celenterate, viermi, moluşte, crustacee, insecte şi echinoderme). De asemenea, în această încăpere, vizitatorii vor întâlni procordatele (precursorii vertebratelor) şi o parte dintre vertebrate (peşti, amfibieni şi reptile). Cea mai mare parte a exponatelor prezente în această încăpere sunt conservate în lichid (formol sau alcool). Unele însă sunt preparate uscate, cum este cazul insectelor.

Pe lângă exponatele dispuse taxonomic, în Muzeu sunt prezente şi insectare tematice care surprind aspectele comportamentale, mediul de viaţă al diferitelor specii de insecte sau curiozităţi. Dintre aceste curiozităţi amintim variaţiile de talie ale fluturilor tropicali în funcţie de anotimp, aspecte de homocromie copiantă şi mimetism la fluturi şi larve, etape ale elaborării firului de mătase la fluturele-de-mătase (Bombix mori).

A doua încăpere găzduieşte colecţia de păsări şi mamifere. Dintre vertebrate, păsările sunt cel mai bine reprezentate în muzeu.

O parte dintre acestea sunt expuse în mod didactic, taxonomic, fiind grupate pe familii. De asemenea alături de vitrinele didactice, în sală sunt prezente diorame şi microdiorame în care prezintă diverse specii de păsări în mediul lor de viaţă. Unele diorame surprind aspecte comportamentale din viaţa unor specii sau curiozităţi, cum este cazul albinismului. Tot în această încăpere se află expuse cuiburi şi ouă de la diferite specii de păsări.

Mamiferele sunt expuse în muzeu ca exponate naturalizate (prin împăiere). La fel ca în cazul păsărilor, acestea sunt dispuse fie individual, în ordine taxonomică, fie grupate în diorame tematice.

Legătura între cele două încăperi se face prin sala dioramelor. Încăperea cuprinde şase diorame mari şi o microdioramă situată central. Dioramele mari, în funcţie de aspectele pe care le prezintă, sunt: Delta Dunării, Păsări din stufăriş, Păsări răpitoare I, Păsări răpitoare II, Câmpia Bărăganului şi Supravieţuirea iarna.

Microdiorama situată central prezintă o colecţie de păsări colibri compusă din 45 de exemplare (38 de specii).

Muzeul Zoologic al Universităţii Babeș-Bolyai (UBB), deşi este organizat didactic, este accesibil publicului larg de orice vârstă. Pentru grupuri, se organizează gratuit, în funcție de posibilități, ghidaje tematice şi pe grupe de vârstă, în mai multe limbi (română sau maghiară).

Muzeul Zoologic servește în acelaşi timp ca bază materială de studiu pentru elevii de gimnaziu şi liceu. Prin modul de organizare, acesta oferă posibilitatea desfăşurării unor lecţii tematice de biologie şi este un loc de studiu pentru studenţii Facultăţii de Biologie din cadrul Universităţii.

Pentru complexitatea sa, muzeul este vizitat anual de către grupuri de studenţi ai facultăţilor de biologie, agronomie şi nu numai, din alte centre universitare, de către studenţi ai Facultăţii de Arte Plastice, elevi şi cercetători, care au aici ocazia de a-şi desăvârşi cunoştinţele despre lumea animalelor.

Colecții

Colecția de lepidoptere René Jeannel

Deşi s-a scris mult despre viaţa şi mai ales opera ştiinţifică al lui René Jeannel, nicăieri nu se aminteşte de interesul său pentru fluturi. În timpul multiplelor peregrinări prin Carpaţi în căutarea peşterilor şi a faunei cavernicole, Jeannel a colectat şi unele lepidoptere, pe care le-a preparat, etichetat şi grupat într-un dulap entomologic alături de coleopterele colectate din România.

Majoritatea fluturilor au fost colectați între 1920 şi 1925 în expedițiile la care a participat Jeannel în diferite zone de interes speologic din Carpați şi din împrejurimile Clujului. Cele mai vechi exemplare din colecţie provin din împrejurimile Bucureştiului, şi au fost colectate în august 1915, iar 15 exemplare poartă eticheta Şoroneşti, probabil fiind vorba de Şurăneşti, judeţul Vaslui, localitatea natală a prietenului şi colegului său, Emil Racoviţă.

Colecţia cuprinde 142 de specii de macrolepidoptere din 14 familii şi un număr total de 421 de exemplare.

Colecția de lepidoptere Joseph von Franzenau

Este cea mai veche colecție de lepidoptere din România, primul catalog publicându-se în anul 1850. Colecţia cuprinde 951 de specii şi un număr total de 1604 de exemplare, plasate în 17 cutii entomologice. Aceasta s-a păstrat foarte bine în cei peste 150 de ani de existență. Colecția are o deosebită valoare documentară și științifică, reflectând fauna de lepidoptere din zona Săcărâmb în urmă cu 150 de ani. Pe baza materialului din colecție au fost descrise și specii noi pentru știință, invalidate ulterior.

Colecţia de ortoptere Otto Herman

Este alcătuită din exemplare colectate din Transilvania în perioada 1864-1871, numărându-se astfel printre cele mai vechi colecţii de ortoptere din ţară. În total, această colecţie cuprinde circa 620 exemplare din 77 de specii.

Colecţia de arahnide Otto Herman

Colecția însumează circa 600 exemplare de păianjeni, aproximativ 159 specii. Se numără printre cele mai vechi colecţii de păianjeni din țară. Majoritatea exemplarelor a fost colectată din Transilvania în perioada 1864-1871, dar colecția include și specii exotice. Toate exemplarele sunt conservate în alcool.

Program de vizitare

  • marți – vineri / 10:00 – 16:00
  • sâmbătă – duminică / 10:00 – 14:00

Tarife de vizitare

  • adulți / 6 lei
  • copii, elevi, studenți / 3 lei

Studenţi şi angajaţi UBB: gratuit cu legitimaţie sau carnet de student. Persoane cu dizabilităţi: gratuit.

Contact

Ultima actualizare:

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.