Orașul Cluj-Napoca

Ascultă!

Implică-te! Cluj în imagini

Muzeul de Istorie al Universității Babeș-Bolyai (UBB)

Patrimoniul Muzeului de Istorie al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) numără în prezent peste o mie de piese (documente originale şi în facsimil, fotografii, cărţi poştale, diferite aparate ştiinţifice, medalii, publicaţii ale profesorilor universitari…). Cu ajutorul acestora este reconstituită evoluţia tuturor colegiilor, facultăţilor şi universităţilor care au existat succesiv în Cluj-Napoca, din secolul al XVI-lea şi până astăzi.

Expoziţia permanentă, care prezintă istoria universităţii clujene, secolele XVI-XX. În cadrul expoziţiei permanente, exponatele sunt grupate în mai multe secţiuni, respectând criteriile cronologic şi tematic.

Primele vitrine înfăţişează date legate de elevii şi profesorii de la colegiile pe care diferitele ordine religioase catolice şi protestante le-au înfiinţat şi condus în Cluj între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea.

Sunt ilustrate apoi cele mai semnificative aspecte din activitatea Universităţii maghiare „Francisc Iosif”, care a funcţionat în Cluj între 1872-1918, când Transilvania era parte integrantă a Imperiului Austro-Ungar.

Cea mai amplă secţiune a muzeului este dedicată Universităţii româneşti din Cluj. Înfiinţată în 1919, aceasta adoptă, începând cu octombrie 1927, numele oficial de „Universitatea Regele Ferdinand I”. Vizitatorul regăseşte aici informaţii nu doar despre viaţa ştiinţifică interbelică, ci şi despre infrastructura universitară (clădiri, laboratoare, centre de cercetare…). Sunt expuse de asemenea, mărturii privind activitatea politică a profesorilor universitari din Cluj, respectiv acţiunile desfăşurate de diferitele societăţi studenţeşti interbelice. Anii dificili ai celui de-al doilea război mondial, când Universitatea românească din Cluj a fost nevoită să se refugieze la Sibiu şi Timişoara şi să-şi reorganizeze integral procesul instructiv-educativ pentru a-l adapta noilor condiţii geopolitice, sunt şi ei reflectaţi în vitrinele muzeului.

Ultima parte a expoziţiei permanente aduce în faţa publicului, prin intermediul a numeroase documente şi fotografii, viaţa universitară clujeană din perioada comunistă, mai precis din intervalul 1945-1989. În aceste decenii, universitatea clujeană a suferit numeroase transformări în organizarea şi modul ei de funcţionare. Astfel, între 1945 şi 1959, la Cluj au existat două universităţi separate, una românească, cu numele de „Victor Babeş” şi una maghiară, numită „Bolyai”. În anul 1959, cele două instituţii au fost unificate, dând naştere Universităţii „Babeş-Bolyai”, care funcţionează până în prezent.

De asemenea, o secţiune specială a expoziţiei permanente a Muzeului Universităţii este consacrată exclusiv marilor personalităţi din universitatea clujeană care de-a lungul timpului au avut contribuţii deosebite atât la dezvoltarea acestei instituţii, cât şi la progresul ştiinţei şi culturii mondiale: Emil Racoviţă, Constantin Daicoviciu, Hermann Oberth, Lucian Blaga, Petre Sergescu, Augustin Maior, Eugen Speranţia, etc.

Sălile de expoziţii temporare. Aici se desfăşoară toate evenimentele şi proiectele temporare ale Muzeului (pentru detalii în pagina Evenimente).
Muzeul dispune şi de o bibliotecă de specialitate, la care pot avea acces, la cerere, toate categoriile de persoane (cercetători, doctoranzi, etc.) interesate de domeniul istoriei universităţilor şi a istoriei ştiinţei, pe plan local, naţional şi internaţional.

Activități

Muzeul de Istorie al Universităţii organizează gratuit ghidaje tematice şi pe grupe de vârstă, în mai multe limbi (română, maghiară, franceză şi engleză). Pentru elevii de gimnaziu şi liceu există posibilitatea organizării unor lecţii tematice legate de istoria Clujului sau de istoria învăţământului (în plan românesc sau european).

La cerere, personalul muzeului oferă publicului interesat de problematicile istoriei universităţilor şi istoriei intelectualilor asistenţă de specialitate (îndrumări bibliografice, consultarea colecţiilor muzeului…).

Cu ocazia evenimentelor muzeale şi culturale temporare ale muzeului, vizitatorii sunt invitaţi să ia parte la diferite tipuri de activităţi de educaţie muzeală (trasee-descoperire, chestionare, jocuri tip puzzle, concursuri cu premii…).

Colecții

Colecții fotografice

Peste 500 de clişee pe hârtie, dar şi pe sticlă ori celuloid, prezintă în imagini elocvente momente marcante din viaţa universitară clujeană. Printre exponatele cu mare valoare ştiinţifică și istorică pot fi amintite: colecţia de fotografii care ilustrează vizitele familiei regale a României la Universitatea din Cluj, colecţia de fotografii cu profesori ai Universităţii din perioada interbelică, colecţia de fotografii din perioada celui de-al doilea război mondial (autor Emil Fischer), când Universitatea clujeană se afla în refugiu la Sibiu…

Colecția de cărţi poştale

Această colecție reprezintă o resursă iconografică importantă, care documentează dezvoltarea arhitecturală înregistrată de către Universitate și, implicit evoluția urbanistică a orașului Cluj, începând de la momentul înființării Universității (adică sfârșitul secolului al XIX-lea), și până în primii ani ai comunismului, când a fost construit campusul studențesc Hașdeu.

Colecţia de documente academice

Această colecție reunește carnete de student, diplome de licenţă ori de doctorat, regulamente, anuare și se constituie într-o serie de mărturii elocvente privind modificările și dezvoltarea pe care au suferit-o de-a lungul timpului diferitele specializări didactice, științifice ori de cercetare de la universitatea clujeană. Totodată, aceste documente academice oferă vizitatorului o imagine despre caracteristicile regimurilor social-politice pe care le-a traversat România în ultimele două secole.

Colecția de instrumente științifice

Această colecție s-a constituit cu ajutorul Facultăţilor de ştiinţe aplicate din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (Fizică, Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie, Geografie), care au oferit Muzeului de Istorie al Universităţii, în custodie, o serie de aparate și instrumente pe care le-au folosit în activitățile lor didactice și de cercetare. Ea conţine microscoape, spectrografe, tuburi de descărcări în gaze, aparate de proiecţie… datând de la finalul secolului al XIX-lea şi până la jumătatea secolului XX.

Colecția de medalii, sigilii și insigne

Colecția reunește o serie de ștampile și sigilii care exemplifică, în succesiunea lor istorică, siglele pe care le-a avut universitatea clujeană din 1872 și până în prezent. Totodată, aici se pot găsi diferite medalii și distincții oferite unor personalități universitare clujene sau chiar universității ca instituție de învățământ superior, de către autorități politice ori științifice din România și străinătate.

Program de vizitare

  • luni – vineri / 9:30 – 13:30

În afara programului se pot organiza vizite pentru grupuri, cu planificare în avans.

Tarife de vizitare

  • adulți / 6 lei
  • elevi, studenți și pensionari / 3 lei
  • familii cu 2-5 membri / 12 lei

Studenţi şi angajaţi UBB: gratuit (cu legitimaţie sau carnet de student).

Contact

Ultima actualizare:

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.