Orașul Cluj-Napoca

Învață!

Implică-te! Cluj în imagini

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie al Universității Babeș-Bolyai (UBB)

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie funcţionează în cadrul Departamentului de Geologie al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), având o istorie îndelungată şi o bogată tradiţie ştiinţifică.

S-a constituit ca şi colecţie academică în 1919, preluând parţial din colecţiile Universităţii Francisc Iosif (inaugurată în 1872). Colecţiile au fost ulterior reorganizate şi îmbogăţite cu eşantioane donate de profesorii şi studenţii geologi. Schimburile efectuate cu muzee şi colecţionari din ţară şi străinătate contribuie şi ele la diversificarea continuă a patrimoniului muzeal.

În prezent, muzeul deţine peste 50.000 de eşantioane, dintre care aproximativ 30.000 sunt expuse permanent. Colecţiile permanente ale muzeului au fost structurate pe criterii taxonomice şi stratigrafice: Colecţia de tipuri, Colecţia taxonomică de Paleontologie, Colecţia de Stratigrafie Generală, Colecţia Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei, Colecţia în aer liber.

Activități

Prin specificul său, Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie desfăşoară activităţi în domeniul ştiinţelor naturii şi se adresează atât studenţilor naturalişti, cât şi publicului larg. Prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile temporare, programele educaţionale şi atelierele de creaţie organizate în cadrul muzeului se bucură de o mare apreciere din partea publicului vizitator.

Colecții

Colecţia taxonomică de paleontologie

Colecţia de vertebrate reprezintă punctul major de atracţie, în muzeu fiind expuse vestigii din celebra faună de dinozauri din Bazinul Haţeg şi Bazinul Transilvaniei: Struthiosaurus transylvanicus, Magyarosaurus dacus, Zalmoxes robustus, Zalmoxes shqiperorum precum şi ouă de dinozaur (Megaloolithus cf. siruguei) foarte bine păstrate. De asemenea, sunt expuşi ichthyosaurieni din Jurasicul de la Holzmaden (Germania) sau resturi scheletice bine conservate aparţinând celor mai mari mamifere cunoscute: Paraceratherium prohorovi, un rinocerotoid gigant din Paleogen, și Deinotherium giganteum, un proboscidian aberant din Miocen (strămoşul elefanţilor de azi). În cadrul colecţiei taxonomice este expus un schelet complet al ursului de cavernă din Pleistocen (Ursus spelaeus), ce impresionează publicul vizitator prin dimensiunile sale, precum şi resturi de rhinoceride (rinocerul cu blană) sirenide (vaci de mare), cervide (capra fosilă) sau proboscidieni din Transilvania.

Colecţia de tipuri

Cele peste 200 de specii fosile (plante și animale) sunt reprezentate de gastropode (nerinee) şi cefalopode (amoniţi) mezozoice, ce au trăit în urmă cu 200 milioane de ani, sau de fauna terţiară şi cuaternară (echinide, briozoare), care au fost descrise pentru prima dată pentru ştiinţă din Bazinul Transilvaniei. Colecţia de tipuri cuprinde şi cel mai vechi rinocerid din lume cunoscut până în prezent (Prohyracodon orientale), descoperit de Prof. A. Koch în 1897 în depozitele eocene de la Rădaia.

Colecţia de stratigrafie generală

Colecţia de stratigrafie generală cuprinde mai multe colecţii de fosile cu importanţă stratigrafică şi roci provenind din ţară sau din Europa, expuse în ordinea succesiunii cronostratigrafice (din Cambrian până în Pleistocen). Colecţia de stratigrafie generală din Europa cuprinde colecţia de moluşte terţiare din Franţa (Bazinul Parizian), Italia de Nord (Bazinul Piemontez-Liguric), Austria (Bazinul Vienez) şi Ungaria (Bazinul Dunării de Mijloc).

Colecția Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei

Colecția Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei este unică în ţară şi cuprinde material fosil ce reflectă evoluţia bazinului în Paleogen şi Neogen. În cadrul acesteia sunt expuse resturi fosile de vertebrate şi nevertebrate, precum şi o importanta colecţie de paleofloră.

Colecţia în aer liber

Colecţia în aer liber este situată în curtea interioară a Universităţii Babeş-Bolyai şi cuprinde eşantioane mari, de roci eruptive, metamorfice şi sedimentare şi chiar fosile gigant (rudişti). Sunt expuse astfel blocuri mari, plăci lustruite (calcare cretacice fosilifere folosite în construcţii) şi coloane de bazalt (bazaltul de la Racoş, Munţii Perşani), formaţiunea stalagmitică din Peştera Dragon-Onceasa (Munţii Apuseni), concreţiuni de Feleac (Cluj) spectaculoase prin dimensiunile mari şi morfologia diversă.

Program de vizitare

  • luni – vineri / 10:00 – 14:00

Tarife de vizitare

  • adulți / 6 lei
  • studenți / 3 lei

Studenţi şi angajaţi UBB: gratuit (cu legitimaţie sau carnet de student). Persoane cu dizabilităţi: gratuit.

Contact

Ultima actualizare:

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.