Orașul Cluj-Napoca

Informează-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităților locale

Data publicării
Categoria

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca anunţă lansarea oficială a proiectului Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale, implementat de această instituţie, prin Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Istorie Orală, care va avea loc vineri, 4 Februarie 2011, începând cu ora 11:00, în Aula Ferdinand (strada Napoca, numărul 11, Cluj-Napoca).

Obiectivul proiectului este să pregătească 180 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din aria curriculară Om şi societate în vederea utilizării istoriei orale atât ca disciplină de studiu, cât şi ca instrument de lucru la clasă. Istoria orală le va oferi participanţilor posibilitatea lărgirii ariei de aplicabilitate a istoriei prin iniţierea şi implementarea de proiecte de istorie locală, pe baza unor interviuri cu persoane de diferite vârste, statut social sau etnie. Astfel, proiectul va contribui la creşterea gradului de coeziune socială la nivelul comunităţilor locale, intensificând cunoaşterea reciprocă şi spiritul de toleranţă, implicarea civică şi, nu în ultimul rând, comunicarea intergeneraţională.

Proiectul, care are o durată de desfăşurare de 36 de luni, va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 4.274.178 lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 87, Profesionişti în educaţie şi formare, din cadrul axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională, după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/87/1.3/S/48695.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.