Orașul Cluj-Napoca

Gândește!

Implică-te! Cluj în imagini

Se caută un investitor pentru construcția hotelului și parking-ului subteran de pe amplasamentul viitorului Centru Cultural Transilvania și Filarmonica

Data publicării
Categoria

Consiliul local Cluj-Napoca va analiza în şedinţa din 25 Ianuarie 2011 un proiect de hotărâre prin care se va iniţia procedura cu privire la realizarea unui Studiu de Fezabilitate care va sta la baza demersurilor de a găsi un investitor pentru construcţia hotelului şi parkingului subteran de pe amplasamentul viitorului Centru Cultural Transilvania şi Filarmonica.

Astfel, proiectul prevede publicarea pe portalul electronic de licitaţii publice (SEAP) a unui anunţ pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate care să releve valoarea pe care ar urma să o aibă investiţia în construirea unui parking subteran şi a hotelului prevăzut în tema de proiectare la frontal Bulevardului 21 Decembrie. După această etapă, urmează scoaterea la licitataţie publică a contractului de concesiune pentru aceste obiective de investiţii. Potrivit prevederilor Ordonanţei 34 2006 privind achiziţiile publice, concesiunea lucrărilor se va organiza printr-o modalitate numită dialog competitiv. Am ales această formă de a căuta un investitor pentru că această investiţie este una care presupune o serie de variabile, foarte dificil de cuprins într-o formulă rigidă de licitaţie, care nu permite anticiparea mai multor variante sau posibilităţi. Practic, această licitaţie se va finaliza cu un contract din care va rezulta construirea parkingului pe care îl va utiliza atât viitorul hotel privat cât şi Centrul Cultural Transilvania şi a clădirii de la frontal bulevardului 21 Decembrie 1989.

În ceea ce priveşte realizarea construcţiei efective a Centrului Cultural Transilvania, care include sediul filarmonicii, după cum se ştie, acesta va face obiectul unui proiect de arhitectură desemnat în urma concursului internaţional în derulare în acest moment.

Câştigătorul proiectului pentru CCT va fi proiectantul care va implementa acest proiect de importanţă majoră. După ce se va finaliza concursul pentru proiectare şi se va vedea exact ce presupune acesta, vom demara procedura de stabilire a constructorului. Costurile edificării proiectului CCT vor fi acoperite din fonduri publice, urmând să fie recuperate din redevenţele anuale ale concesiunii pentru parking şi hotel, până atunci însă, o parte din creditul contractat la finalul anului 2010 va folosi pentru achitarea plăţilor pentru investiţie.

Un calendar, în cazul în care fiecare dintre părţi îşi respectă obligaţiile, iar contestatarii de pe margine nu se vor opune, prin contestaţii la infinit arată că până la inceputul verii ar trebui ca municipalitatea să aibă iniţiate procedurile pentru parking şi hotel, iar cel târziu la finalul verii să se înceapă şi CCT.

Filarmonica de Stat Transilvania este una dintre cele mai imortante instituţii de cultură din Cluj-Napoca, un reper pentru orice muzician din România sau chiar din Europa şi funcţionează de mai bine de 10 ani fără să aibă un sediu propriu. Încă din anii 2005-2006 am căutat soluţii pentru a amplasa o clădire de referinţă pentru această instituţie. Primii paşi au vizat crearea acesteia în clădirea istorică a vechiului Casino al oraşului, monument de artă, însă deşi proiectul a ajuns chiar la o fază avansată a fost abandonat în urma protestelor instituţiilor de mediu şi al ONG-urilor de profil, întrucât s-a considerat că va afecta calitatea mediului din zona centrală a oraşului.

A urmat etapa dificilă a căutarii unui alt amplasament, care s-a finalizat cu găsirea acestuia pe locul fostului Centru Militar Zonal, instituţie în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, care şi-a restrâns în ultimii ani considerabil activitatea şi astfel a fost posibilă relocarea acesteia în alt amplasament şi demolarea corpurilor de clădire care nu constituiau monument pentru a face loc viitorului CCT.

Ulterior, la propunerea Direcţiei urbanism din cadrul primăriei s-a organizat un concurs de soluţii Centrul Cultural Transilvania, care a dat tema de proiectare pentru această clîdire extreme de important pentru oraş. Pe data de 2 Iunie 2010, ora 10:00, a fost termenul limită de depunere a soluţiilor la Concursul pentru stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania. Au fost depuse proiecte venite de la trei proiectanţi: SC Arhimar SRL din Cluj-Napoca, Activ Design Studio din Bucureşti şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Propunerile candidaţilor calificaţi au fost expuse în spaţiul public, la Bastionul Croitorilor sau în Sala de Sticlă a primăriei şi a fost supus dezbaterii publice, făcând obiectul unei serii de discuţii cu specialişti din diverse domenii implicate în acest proiect.

Deşi publicitatea făcută acestui concurs a fost realizată conform legii şi au fost înştiinţate organizaţiile profesionale, mass-media, ONG-uri, totuşi nu au fost înregistrate comentarii scrise referitoare la concurs. Persoane interesate din mediul muzical, artistic, precum şi din cel profesional (arhitecţi şi urbanişti) au vizionat proiectele expuse comunicându-ne impresiile lor, care spre satisfacţia noastră sunt în concordanţă cu opţiunile juriului.

În luna octombrie s-a finalizat o etapă foarte importantă în proiectul Centrului Cultural Transilvania. A fost recepţionată lucrarea de demolare a clădirilor fostului centru militar zonal, pe amplasamentul căruia se va edifica viitorul Centru Cultural.

Demolare Centru Militar Zonal

Licitaţia pentru demolare a avut loc în data de 15 Februarie 2010, firma care a câştigat licitaţia cu preţul cel mai scăzut se numeşte Carpatec System, la valoarea de 245.000 lei, termen de realizare: trei luni.

Demolarea a presupus transportarea la rampa de gunoi a peste 350 de autocamioane cu reziduuri din construcţie (18 mc fiecare), după colectarea tuturor materialelor care s-au putut refolosi.

O mare parte din lemnul acestei construcţii a fost donat familiilor fără posibilităţi pentru foc (din zona Pata Rât şi din unele comune din jurul Clujului). Cantitatea de lemn donată va asigura încălzirea a cel puţin 20 de familii pentru toată iarna.

Dintre clădirile existente pe amplasament s-a autorizat demolarea numai a acelor corpuri de cladire care nu erau în lista de monumente. Autorizaţia de demolare s-a emis în urma avizului Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, care a specificat exact ce trebuie păstrat (o parte protejată ca monument încă din anul 1955).

Este vorba mai exact de o parte de demisol subsol, care nu se vede din stradă, şi care este ascunsă de faţadă. Această faţadă, conform avizului, trebuie demolată după demararea lucrărilor cu foarte multă grijă.

Concurs proiectare

În paralel cu lucrările de demolare am demarat procedurile pentru un concurs de idei privind Tema proiectului acestui Centru Cultural important. Concursul s-a finalizat cu două proiecte câştigătoare (se pot pvedea pe panou de afişaj din Sala de Sticlă). Această etapă a fost urmată de o perioadă de dezbateri publice.

În cadrul acestor dezbateri, care au fost foarte aprinse şi au implicat întreaga comunitate clujeană, primăria a primit oferta din partea Ordinului Arhitecţilor din România de a transforma alegerea proiectului filarmonicii într-un concurs internaţional de arhitectură, cu premii relevante, care să atragă mari nume din Europa şi să creeze premizele pentru un Centru Cultural – un ansamblu emblematic pentru Cluj-Napoca.

Am acceptat această propunere, care a fost urmată de o serie de discuţii şi analize prin care să adaptăm această idee inovatoare la legislaţia existentă şi la posibilităţile administrative de gestionare a unui astfel de proiect.

Protocol cu OAR

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a semnat un protocol cu Ordinul Arhitecţilor din România pentru proiectul sălii Centrului Cultural Transilvania şi a sediului Filarmonicii.

Obligaţiile municipalităţii în acest parteneriat se referă la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursului de soluţii. Astfel Primăria a publicat pe SEAP procedura de achizitie publică, va stabili etapele pentru construirea întregului ansamblu, precum şi implementarea proiectului (studiul de

fezabilitate si proiectul de autorizatie de pe vechiul amplasament, actele de proprietate asupra noului teren, concursul de solutii pentru proiectare pentru noul amplasament).

Vă reamintim faptul că pe 21 Octombrie 2010 s-a semnat Protocolul de colaborare intre OAR si Municipiul Cluj-Napoca, prin care s-au stabilit condiţiile cadru de desfăşurare a concursului de soluţii pentru Centrul Cultural Transilvania. În urma acestui Protocol, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat, prin HCL nr. 434/2010 organizarea concursului de soluţii.

Pentru că până la data stabilită, OAR nu a atras fonduri pentru premii, lucru foarte dificil de realizat în condiţii de criză economică, prin HCL 468/2010 am stabilit că premiul ce urmează a fi acordat în cadrul concursului va fi chiar semnarea contractului de servicii de proiectare a Centrului Cutural Transilvania (sală de concerte, sediului Filarmonicii şi anexe).

Pe data de 3 Decembrie 2010 a fost transmis spre publicare anunțul de concurs, care a apărut în 7 Decembrie 2010, sub nr. 186, pe site-ul e-licitatie.ro (SEAP şi JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). De asemenea, este accesibilă şi documentaţia de atribuire în format electronic, care se poate prelua de la sediul OART (persoană de contact arhitect Mircea Dinculescu) sau la sediul Primăriei (Biroul Achiziţii Publice, persoană de contact Lucia Lupea),

Data limită de depunere a proiectelor este 28 Ianuarie 2011, ora 10:00. Data de deschidere a acestora fiind 28 Ianuarie 2011, ora 12:00, la sediul primariei. Proiectele se depun la sediul OART (conform Protocolului încheiat). Tema de concurs şi regulamentul de concurs au fost elaborate de către OART/OAR.

Criteriile de atribuire sunt: 30 puncte preţul, zece puncte durata de execuţie, 60 puncte criterii specifice (spre exemplu: calitatea spaţiului public, nota urbanistică, integrarea în sit, modul de inserţie şi relationare în contextul urban existent, modul de rezolvare a circulaţiilor, acceselor, atât cele auto, cât şi cele pietonale, funcţionalitatea soluţiei propuse, eficienţa utilizării spaţiului, siguranţa in exploatare, expresivitatea şi plastica arhitecturală a volumelor propuse, modul de explicitare al conceptului proiectului prin elemente grafice şi text, raţionalitatea economică a soluţiei propuse şi fezabilitatea soluţiilor prezentate, respectarea temei de proiectare).

Valoarea estimata a proiectarii: 2.600.000 lei fără TVA şi durata maximă de proiectare șase luni.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.