Orașul Cluj-Napoca

Exprimă-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor la Cluj-Napoca

Data publicării
Categoria

La nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost înfiinţate 21 de circumscripţii, 208 secţii şi 1.500 sectoare. Peste 1.600 de clujeni vor participa în calitate de recenzori la organizarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor, care va avea loc în perioada 20-31 Octombrie 2011.

Recenzorii au obligaţia să se legitimeze în momentul în care se prezintă la locuinţa persoanelor care urmează să fie chestionate. Această legitimaţie poartă însemnele Institutului Naţional de Statistică. De asemenea, recenzorii vor avea asupra lor şi cartea de identitate sau buletinul, iar în cazul în care cetăţenii solicită aceştia se vor legitima şi cu buletinul.

Interviul va dura în medie 40 de minute. Trebuie completate în total 8 chestionare (pentru gospodărie, locuinţă/clădire, persoane, persoane plecate în străinătate, persoane plecate pentru o perioadă mai îndelungată, spaţiul colectiv de locuit, persoane temporar prezente, personalul de recensământ – care cuprinde date despre recenzor).
Programul de lucru al unui recenzor va fi zilnic între orele 8:00 şi 20:00.

Sloganul sub care este organizat recensământul, Pentru că fiecare contează relevă tocmai ideea că fiecare persoană înregistrată şi fiecare informaţie obţinută cu prilejul recensământului contează în fundamentarea programelor şi proiectelor de dezvoltare atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în plan naţional şi local.

Răspunsul la toate întrebările chestionarului trebuie să fie făcut ştiind că toate informaţiile ce vor fi oferite beneficiază de protecţia confidenţialităţii, garantată prin lege, că ele nu vor fi folosite în nici un alt scop decât cel statistic.

Faţă de recensămintele anterioare, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, primul ce are loc după accederea României în Uniunea Europeană, oferă în planul Uniunii datele şi informaţiile necesare cunoaşterii potenţialului uman al întregii comunităţii europene, cu informaţii relevante privind mişcarea migratorie a acesteia între diferitele ţări membre şi în afara Uniunii, cu un accent special asupra populaţiei în vârstă de muncă. Astfel, recensămintele naţionale au loc loc în toate ţările membre în aceleaşi an – 2011. Scopul este de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile în domeniul economic şi social la nivelul întregii comunităţi europene.

Comisia locală de organizare a recensământului locuinţelor şi populaţiei condusă de primarul municipiului coordonează această acţiune la Cluj-Napoca. Pe lângă comisie există un secretariat tehnic, condusă de secretarul municipiului. Comisia locală transmite datele obţinute comisiei judeţene a recensământului locuinţelor şi populaţiei.

Peste 3.300 de clujeni şi-au depus cereri în vederea desemnării ca recenzori, recenzori şef şi şefi de circumscripţie pentru a participa la recensământul populaţiei şi locuinţelor.
În selecţia personalului pentru efectuarea rescensământului s-a ţinut seama, în principal, de criterii precum nivelul de instruire, experienţa anterioară şi abilităţile de lucru cu publicul. De asemenea, nu au fost compatibili cei care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, persoanele pensionate pe caz de boală sau anticipat şi cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului.

Pentru participarea la operaţiunile de recensământ se acordă indemnizaţii brute pe zi de activitate, după cum urmează:

  • responsabili de circumscripţii urbane – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 21 de zile calendaristice;
  • recenzorii-şefi – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 18 de zile calendaristice;
  • recenzorii – 50 lei pe zi de activitate şi lucrează 15 de zile calendaristice.

Această indemnizaţie se acordă într-o singură tranşă, la terminarea lucrărilor şi se impozitează conform Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal.

Se vor înregistra:

  • toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate);
  • persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul (reşedinţa permanentă) în România sau o reşedinţă temporară (indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în interes personal).

Nu se vor înregistra persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene, precum şi corespondenţii de presă care la momentul de referinţă al recensământului se află pe teritoriul ţării.

La recensământ se vor înregistra, de asemenea, toate clădirile de locuit, clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe, clădirile cu unităţi de locuit în comun (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul acestora.

Nu se vor înregistra clădirile cu altă destinaţie (administrative, industriale, comerciale, agrozootehnice, social-culturale, spaţii de depozitare), dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau unităţi de locuit în comun. Nu se vor înregistra, de asemenea, cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii. Vor fi exceptate de la înregistrare şi acele clădiri situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români.

Metoda de înregistrare – tradiţională, prin intervievarea directă a populaţiei de către recenzori, răspunsurile fiind înscrise în chestionarele de recensământ.

Se sancţionează cu amendă fapte precum:

  • împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul recensământului sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului
  • refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete.

Se sancţionează cu amendă fapte precum:

  • nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni;
  • nerespectarea caracterului confidenţial al datelor;
  • utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

Constatarea contravenţiilor şi stabilirea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.