Orașul Cluj-Napoca

Ascultă!

Implică-te! Cluj în imagini

Proiectul SMART+, evaluarea finală şi selecţia subproiectelor

Data publicării
Categoria

Consiliul Judeţean Cluj a participat în cursul săptămânii trecute, la Zaragoza, în Spania, la evaluarea finală şi selecţia subproiectelor care vor fi finanţate prin proiectul SMART+.

Apelul pentru depunerea de subproiecte în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor, în cadrul proiectului SMART+ a fost lansat în data de 15 octombrie 2010, bugetul total disponibil pentru subproiecte fiind de 1,8 milioane de euro, din care bugetul aferent judeţului Cluj pentru subproiecte este de 216.000 euro. Beneficiarii eligibili pentru depunerea de subproiecte au fost instituţii publice sau organisme de drept public, din regiunile partenere în cadrul proiectului SMART+.

Până în data de 20 Decembrie 2010, când a avut loc închiderea apelului pentru depunerea de subproiecte, au fost depuse 12 subproiecte, în 6 dintre acestea fiind implicate instituţii/organisme publice din judeţul Cluj.

În cadrul întâlnirii de lucru care a avut loc săptămâna trecută au fost selectate şapte subproiecte, nu mai puţin de cinci dintre acestea fiind cu participarea instituţiilor/organismelor publice/de drept public din judeţul Cluj (ADR Nord – Vest, Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică, Facultatea de Business – UBB, Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca). Astfel, au fost finanţate subproiectele:

  • TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster) având ca scop crearea unui cluster transnaţional în domeniul energiei regenerabile format din reprezentanţi ai mediului de afaceri, cercetare şi autorităţi publice din judeţul Cluj, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia şi Regiunea Saxonia din Germania;
  • STP (Partnership for establishment of Science and Technology Parks in Eastern Europe), având ca scop transferul de bune practici, metodologie şi management de structuri de sprijin pentru afaceri şi cercetare în vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic în locaţiile: Cluj-Napoca, Burgas în Bulgaria şi Ptolemais în Grecia, sub îndrumarea Parcului Tehnologic Walqa din Regiunea Aragon, Spania.
  • SMEGoNET (SME Go Global Networks), vizează facilitarea internaţionalizării afacerilor, accesul la servicii de cercetare şi cooperare între regiunile partenere: Malopolska din Polonia, Aragon din Spania, Macedonia de Vest din Grecia şi judeţul Cluj din Romania.
  • IART Territories (Innovative and responsible tourism territories), având ca scop impulsionarea inovării în activităţile cu destinaţie turistică, prin transfer de bune practici şi cooperare, instruire a operatorilor şi a ofertei turistice zonale şi dezvoltarea unei platforme integrate on-line destinată promovării turistice.
  • REGIONET (Clusters and networks as successful drivers – guiding regions to competitiveness and innovation), având ca scop transferul de expertiză în managementul reţelelor şi al clusterelor, promovarea cooperării între mediul de afaceri şi cercetare din regiunile partenere şi aplicarea bunelor practici prin crearea la finalul proiectului a unui cluster la Cluj-Napoca.
  • SMART Tourism (The Role of Innovative Services in the Tourism Market to Support Regional Development).
  • INNOFIN (Strengthening Competences of Early Stage Finance Managers).

În urma propunerilor de realocare bugetară sugerate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj, bugetul pentru subproiecte aferent judeţului Cluj a fost mărit de la 216.000 euro la suma de 266.000 euro. De asemenea, bugetele unor subproiecte vor fi revizuite anterior semnării contractelor de finanţare, în concordanţă cu modificările solicitate de membrii Unităţii de Coordonare/ Comitetului de Conducere SMART+ şi de experţii evaluatori.

Reamintim faptul că scopul proiectului SMART+ este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea antreprenorialului şi inovării în cadrul IMM-urilor.

Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010-2013, este în sumă totală de 450.000 euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 85%, respectiv 382.500 euro.

Faptul că în nu mai puţin de 5 din cele 7 subproiecte alese pentru finanţare sunt implicate instituţii publice din judeţul Cluj şi că proiectele noastre au obţinut cele mai mari 5 punctaje în ordine descrescătoare demonstrează viabilitatea şi calitatea proiectelor la care participă judeţulCluj. Principalele avantaje pe care implementarea acestor subproiecte le va determina la nivelul judeţului Cluj sunt legate în principal de preluarea de la partenerii externi şi diseminarea unor modele de succes în domeniul inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în general, al interconectării mediilor de afaceri, înfiinţării parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, folosirii energiilor regenerabile sau promovării turistice în special, toate acestea reprezentând priorităţi strategice pentru judeţul Cluj a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.