Orașul Cluj-Napoca

Gândește!

Implică-te! Cluj în imagini

Primăria Municipiului Cluj-Napoca se pregătește va lansa licitaţia pentru Aqua Parc

Data publicării
Categoria

Săptămâna aceasta Primăria va lansa licitaţia pentru Aqua Parc.

Procedura de achiziţie se va face prin dialog competitiv, criteriul de atribuire fiind cea mai bună ofertă economică.

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, în preţuri februarie 2011 este de 43.763.546 de lei, din care construcţie+montaj 28.303.085 lei. Lucrarea va trebui executată în maxim doi ani de la data semării contractului de concesiune. Cerinţele minime de calificare solicitate ofertanţilor prevăd o cifră medie de afaceri pentru anii 2007, 2008, 2009 de minim 50.000.000 lei (aproximativ 11 mil. de euro).

O altă condiţie este de privind îndeplinirea în ultimii 5 ani a unui contract prin care să se fi executat lucrari similare celor cuprinse in caietul de sarcini/documentatia descriptiva. Se vor lua în considerare doar recomandările cu calificativul foarte bine şi bine.

Oferta câştigătoare va fi desemnată cea a candidatului calificat, cu care au fost purtate cele două runde de dialog, care a avut o soluţie viabilă atât financiar cât şi tehnic, şi care obţine punctajul cel mai mare conform factorilor de evaluare prezentaţi înainte.

Derularea procedurii de dialog competitiv se va face în 3 etape:

Etapa I: Preselecţia

Orice candidat care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat candidat calificat. Candidat calificat nu înseamnă şi candidat câştigător.

Etapa II: Dialogul

Această etapă presupune desfăşurarea unor întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul întâlnirilor se poartă discuţii privind: modul în care soluţia preliminară răspunde solicitărilor, necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorităţii, aspecte tehnice, financiare şi juridice în vederea identificării soluţiilor/opţiunilor.

Etapa III: Evaluarea ofertelor finale

În cadrul acesteia se realizează transmiterea invitaţiei de depunere a ofertelor financiare şi tehnice finale – adrese transmise de autoritatea contractantă candidatului/candidaţilor preselectaţi ale căror soluţii au fost declarate viabile, depunerea ofertelor finale din partea candidatilor care au primit invitaţii conform pasului anterior. Se deschid ofertele finale, se evaluează şi se stabiliesc ofertele admisibile prin aplicarea criteriului de atribuire. Se stabileşte oferta câştigatoare şi se face comunicarea rezultatului procedurii.
Lucrările care se vor realiza

Realizarea si exploatarea unui complex sportiv si de agrement tip Aqua Park, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 FN, constă în: construcţie pentru adăpostirea ştrandului acoperit, bazin de înot, terenuri de sport, spatii de cazare, spaţii de alimentatie publică, spaţii comerciale, amenajări exterioare: plajă, loc de joacă, spaţii verzi plantate, parcări auto

Având în vedere obiectivele existente pe amplasament: terenuri de sport, discoteca si parcarea auto, se considera oportun realizarea unei constructii care sa adaposteasca un strand tip indoor care sa contina: bazine de inot pentru copii si adulti, topogane, piscina cu valuri; spatii auxiliare si anexe: birouri administrative, vestiare, grupuri sanitare, depozite si paza; De asemenea sunt prevazute spatii de cazare, spatii de alimentatie publica si spatii comerciale. Se prevede si un bazin de inot olimpic in exteriorul constructiei propuse si amenajarea unui loc pentru plaja, loc de joaca pentru copii si spatii verzi plantate.

Obiectivele existente si cele propuse, respectiv bazinul pentru inot olimpic, aquapark acoperit, terenuri de sport, dotari specifice si locuri de joaca pentru copii cu care zona de agrement vor atrage cat mai multi utilizatori, astfel eficientizandu-si activitatea pe termen lung.

Circulatiile pietonale din interior sunt realizate prin alei pavate care urmaresc o legatura cat mai eficienta intre obiectivele existente si propuse pe amplasament (aquapark, terenuri de sport, discoteca Sun, parcare).

Serviciile oferite de personalul zonei de agrement (salvamari, jandarmerie, punct medical, alimentatie publica) vor oferi vizitatorilor un grad ridicat de confort si siguranta in activitatile pe care le vor intreprinde.

Durata de concesionare este de maxim 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru jumatate din perioada initiala, conform legislatiei in vigoare.
De asemenea, la semnarea contractului de concesiune, concesionarul va constitui o garantie de 400.000 lei, care in cazul nerespectarii termenelor contractuale asumate (cel de maxim 2 ani pentru proiectare si executie complex de tip aquapark) se va retine de catre Primărie.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.