Orașul Cluj-Napoca

Respectă!

Implică-te! Cluj în imagini

Peste o sută de reprezentanţi ai mediului de afaceri transilvănean au discutat la Cluj despre executarea silită a obligaţiilor şi cesiunea de creanţe

Data publicării
Categoria

Seminarul Probleme și soluții privind executarea silită a obligațiilor și cesiunea de creanță. Efecte ale Noului Cod Civil și Noului Cod de Procedură Civilă. Implicații fiscale a pus în discuție problemele legate de cesiunea de creanță în lumina noii legislații civile și procesual civile, precum și prin prisma Codului Fiscal.

La seminarul organizat de firmele de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii și Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, împreună cu societatea de consultanţă fiscală Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax SRL au participat peste o sută de directori juridici, executori judecătorești, avocați, judecători, economiști și contabili. Seminarul a adus, în premieră, o abordare integrată şi multidisciplinară asupra problematicii expuse, clarificând o serie de aspecte de interes larg în contextul economic actual, dar și în lumina unor noi reglementări civile, procesual civile şi fiscale cu impact asupra raporturilor contractuale.

Liviu Pop, Prof. Univ. Dr. în cadrul Facultății Babeș-Bolyai, autor prestigios al numeroase tratate de drept, a prezentat elementele legate de cesiunea de creanță și cesiunea contractului, punctând principalele aspecte teoretice ale noutăţilor cuprinse în Noul Cod Civil legate de aceste materii.

Cornel Popa, Avocat asociat în cadrul Țuca Zbârcea & Asociații, a discutat despre buna-credință în executarea obligațiilor contractuale și îndatoririle părților în diverse etape ale unor relații de afaceri, cum ar fi negocierea, încheierea și executarea contractului. Potrivit avocatului, acțiuni precum fixarea unui termen foarte scurt pentru acceptarea unei oferte, invocarea abuzivă a personalității juridice separate a unei entități din același grup de societăți pentru a scuza neexecutarea obligaţiilor, refuzul nejustificat și sistematic de a răspunde cererilor partenerilor contractuali, sistarea de către o bancă, în mod brusc și inexplicabil, a relațiilor de creditare sunt toate exemple posibile de comportament contrar bunei-credințe.

Implicațiile fiscale ale cesiunii de creanță și executării silite au fost prezentate de Alexandru Cristea, Tax Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax. Astfel, în funcție de scopul cesiunii, până la 1 Ianuarie 2012 au existat implicaţii adverse din perspectiva TVA. În acest sens, se putea considera că primitorul creanţelor efectuează o prestare de servicii taxabilă TVA. Totuşi, din 2012, problema a fost clarificată de o manieră pozitivă pentru contribuabili prin implementarea în legislaţia românească a deciziei Curţii Europene în cazul GFKL. În ceea ce privește impozitul pe profit, tratamentul fiscal urmează tratamentul contabil, afectând semnificativ cesionarul prin recunoaşterea unui venit impozabil raportat la valoarea nominală a creanţei. În schimb, începând cu 1 Iulie 2012, dacă proiectul de modificare a Codului Fiscal va fi adoptat în forma actuală, se va acorda o deducere la calculul profitului impozabil a cheltuielii cu provizionul (ajustarea) creanţei în limita diferenţei dintre valoarea nominală a creanţei şi preţul plătit pentru aceasta. Consultantul fiscal din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax a atras atenţia că, deşi pe de o parte această modificare este de natură să răspundă nevoii de lichidităţi cu care se confruntă contribuabilii români, efectele în practică se vor face resimţite doar parţial. Din păcate, cesiunea creanţelor nu va putea reprezenta o alternativă pentru deblocarea tuturor tranzacţiilor reprezentate de cesiuni de creanţă sub valoarea nominală a acestora, câtă vreme se vor menţine condiţionările din proiectul de lege al Ministerului Finanţelor Publice prin care deducerea este acordată doar în cazul creanţelor preluate de la instituţii de credit după 1 iulie 2012 dacă nici cesionarul şi nici cedentul nu sunt părţi afiliate, a punctat Alexandru Cristea.

Prezentarea Mihaelei Sărăcuţ, Judecător în cadrul Curţii de Apel Cluj, a fost o trecere în revistă a modalităţilor de recuperare a creanţelor în procedura insolvenţei, a unor probleme juridice cu care se confruntă judecătorii sindici, punctând faptele ce pot angaja răspunderea administratorului societăţii comerciale. S-a considerat că este culpabil administratorul care face să-i fie acordate avansuri de către societate sau garantează datoriile sale personale cu averea societăţii ori încasează pentru sine efectele de comerţ în care apare ca beneficiar societatea, precum şi acela care a folosit în interes propriu creditul bancar obţinut de societate. Răspunderea poate fi angajată şi în faptele de comerţ realizate de membrii organelor de conducere prin intermediul interpuşilor care au ca rezultat apariţia stării de insolvenţă a societăţii, a exemplificat judecătoarea Curţii de Apel.

Ionuţ Şerban, Avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, s-a referit la modificările introduse de Noul Cod de Procedură Civilă în materia executării silite. Printre aceste modificări se numără posibilitatea ca alţi creditori să intervină în procedura de executare silită, precum şi posibilitatea oferită debitorului de a opta pentru procedura de restrângere a executării silite atunci când aceasta vizează bunuri mobile sau imobile iar valoarea creanţei executate depăşeşte vădit valoarea bunurilor supuse executării. Avocatul a punctat şi câteva dintre cel mai des întâlnite probleme legate de protejarea drepturilor creditorilor în procedura insolvenţei, precum situaţiile în care administratorul judiciar ori lichidatorul omite formularea unei acţiuni pentru recuperarea unui drept patrimonial al debitorului iar un creditor formulează o acţiune oblică. În vederea întregirii patrimoniului debitorului şi valorificării unui drept al debitorului care profită tuturor creditorilor, se poate formula o acţiune oblică (subrogatorie), care este individuală prin exerciţiu şi colectivă prin efecte, a precizat avocatul. De asemenea, Ionuţ Şerban a arătat că Noul Cod de Procedură Civilă introduce o procedură nouă – procedura de soluţionare a cererilor cu valoare redusă – şi aduce o serie de clarificări bine-venite în materia ordonanţei de plată. Ambele proceduri au incontestabile efecte benefice din punct de vedere economic, permiţând creditorului recuperarea rapidă a datoriei ce decurge dintr-un raport contractual.

Printre participanţii la seminarul organizat de firmele de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii și Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, împreună cu societatea de consultanţă fiscală Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax SRL s-au numărat societăţi comerciale clujene, instituţii de credit, birouri ale executorilor judecătoreşti, cabinete de avocatură, societăţi de investiţii financiare, companii de consultanţă, precum şi societăţi şi instituţii de stat. Seminarul Probleme şi soluţii privind executarea silită a obligaţiilor şi cesiunea de creanţă. Efecte ale Noului Cod Civil şi Noului Cod de Procedură Civilă. Implicaţii fiscale a beneficiat de susţinerea HotNews, Grayling Romania, Adevărul, Business Review, Bizlawyer.ro, Lumea Justiţiei, Mediaş Info.

Cu o echipă formată din 95 de avocaţi dintre care 20 parteneri în cadrul biroului din Bucureşti, Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, care funcţionează în asociere cu Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Totodată, firma a stabilit o colaborare strategică pe principiul „best friend” cu firma de avocatură Ţurcan Cazac, liderul pieţei de avocatură de business din Chişinău, Republica Moldova.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă asistenţă juridică în toate domeniile dreptului, fiind recomandată de prestigioase directoare internaţionale de specialitate pentru serviciile în domenii precum litigii şi arbitraje internaţionale, achiziţii publice, energie şi resurse naturale, drept financiar-bancar, infrastructura, dreptul muncii si drept social, drept societar şi comercial, fuziuni, achiziţii / privatizări, etc.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii a primit numeroase aprecieri şi distincţii pentru dinamismul, viziunea şi determinarea cu care a adoptat practici inovatoare pe piaţa serviciilor juridice din România. Astfel, în ultimii cinci ani, Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost singura casă de avocatură din Europa de Est recunoscută în raportul Financial Times’ Innovative Lawyers ca una dintre cele mai inovatoare firme de avocatură din Europa Continentală. Totodată, firma noastră a câştigat premiul Law Firm of the Year: Romania (IFLR European Awards 2012), premiul Best Managed Workplace pentru cel mai apreciat stil de management (MPF European Leadership Awards 2012), premiul Law Firm of the Year: Eastern Europe and the Balkans (The Lawyer European Awards 2010), premiul Law Firm of the Year (Chambers Europe Awards for Excellence 2010). De asemenea, timp de patru ani consecutivi, Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost desemnată Firma de avocatură a anului din România, urmare a nominalizărilor primite din partea unui juriu independent, constituit din reputaţi oameni de afaceri.

Portofoliul Ţuca Zbârcea & Asociaţii include numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Printre cei mai reprezentativi clienţi se numără: Erste Bank / Banca Comercială Română (BCR), OMV Petrom, CEZ, Rompetrol Rafinare, ArcelorMittal, Carrefour, Romtelecom, Orkla Foods, Colgate Palmolive, GED Capital Development, Cadbury, Bursa de Valori Bucureşti, BRD-Groupe Société Générale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Philip Morris, Alstom Transport, Siemens, Ericsson Telecommunications Romania, ING Real Estate etc.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.