Orașul Cluj-Napoca

Ascultă!

Implică-te! Cluj în imagini

Locuinţe Sociale de Calitate pe strada Albac, numărul 21

Data publicării
Categoria

Pe strada Albac nr. 21 Primăria Municipiului Cluj-Napoca va realiza, prin reconversie funcţională locuinţe sociale de calitate pentru anumite categorii de clujeni. Este vorba despre un proiect depus pentru accesarea de finanţare nerambursabilă în vederea reabilitării şi modernizării acestui imobil prin intermediul unei soluţii de proiectare durabilă.

Principalele categorii de lucrări necesare la acest imobil sunt:

  • Lucrări de consolidare în tronsonul nord al blocului din str. Albac;
  • Lucrări de izolaţii la acoperişul existent;
  • Realizarea unei scări exterioare pentru accesul la etajele superioare;
  • Lucrări de arhitectură, prin care se va realiza recompartimentarea actualei funcţionalităţi.

Astfel, la nivelul tronsonului nord al imobilului, care se află într-o stare tehnică avansată de degradare, vor fi create prin recompartimentare, un număr de 24 locuinţe sociale destinate cetăţenilor, viitori beneficiari ai rezultatelor proiectului.

Fiecare dintre cele 24 de locuinţe sociale va dispune de o cameră de zi, precum şi de o baie şi bucătărie individuale. Poziţionarea lor în cadrul imobilului reabilitat va fi astfel: la parter se vor amenaja opt apartamente iar la etajele superioare se vor amenaja câte patru apartamente. De asemenea, la parter va fi pusă în funcţiune o centrală termică pentru asigurarea încălzirii întregului imobil.

Finisajele propuse: pardoselile vor fi din lemn, ceea ce va asigura protecţie termică. La nivelul băilor şi al bucătăriilor, pardoseala va fi din gresie. Tâmplăria de faţadă este de tip termopan din PVC, uşile de acces în incintă la intrare şi pe holul casei scării vor fi din PVC iar uşile de intrare în apartamente vor fi metalice. Balustradele la casa scării sunt din confecţii metalice, iar zugrăvelile exterioare vor fi lavabile în culori calde. Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, la intrarea în clădire va fi montată o rampă de acces special.

Acest proiect investiţional, care are ca obiectiv principal modernizarea, reabilitarea şi dotarea cu utilităţi a obiectivului aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, municipalitatea clujeană urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.

Proiectul Locuinţe sociale de calitate, str. Albac nr. 21, va fi contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Poli de creştere, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiţionale în vederea realizării de locuinţe sociale de calitate.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a depus spre finanţare în septembrie 2010, proiectul prioritar Locuinţe Sociale de Calitate, str. Albac nr. 21, iar acesta a trecut de toate etapele de evaluare, fiind actualmente în faza de precontractare. După semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Municipiul Cluj-Napoca vor fi demarate procedurile de achiziţie a lucrărilor de reabilitare, a serviciilor de dirigenţie de şantier, a serviciilor de publicitate, a serviciilor de audit, precum şi a serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului.

Prin HCL nr. 230 din 14 iunie 2011 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile bugetare legate de proiectul Locuinţe sociale de calitate, str. Albac nr. 21, astfel:

  • bugetul total al proiectului este de 2.062.312,00 lei, din care 1.621.431,85 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 440.880, 15 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.
  • cofinanţarea este constituită din 33.090,45 lei care reprezintă contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile, reprezentând un procent de 2% din total cheltuieli eligibile, 12.874, 99 lei care reprezintă contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile şi 394.914,71 lei valoarea TVA, cheltuială neeligibilă.

Perioada de implementare a proiectului este estimată la 16 luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.