Orașul Cluj-Napoca

Votează!

Implică-te! Cluj în imagini

Lista provizorie realizată în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru 2011

Data publicării
Categoria

Consiliul local a aprobat în şedinţa de astăzi, 12 Aprilie 2011, lista solicitanţilor, rezultatată în urma departajării, conform criteriilor-cadru, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuinţelor disponibile, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Lista provizorie a fost aprobată prin HCL nr.143/2011 şi poate fi consultată începând de astăzi la Centrul de Informare pentru Cetăţeni sau pe site-ul instituţiei, secţiunea Locuinţe. Lista cuprinde 191 de persoane care au solicitat o astfel de locuinţă până la finalul anului trecut. Aceştia au avut posibilitatea de a-şi depune actele necesare pentru completarea dosarelor până la data de 28 februarie 2011 (conform HCL nr. 24/2011). Punctajele au fost acordate pe baza criteriilor de ierarhizare prevăzute de Legea nr. 152/1998 şi H.G. nr. 165/2008 (Anexa 11).

Cele mai importante criterii se referă la:

  • situaţia locativă actuală;
  • starea civilă actuală;
  • starea de sănătate actuală;
  • vechimea cererii solicitantului;
  • nivelul de studii şi/sau pregătirea profesională;
  • situaţii locative sau sociale deosebite.

Cei care doresc să depună contestaţii la această listă, pot face acest lucru în termen de 7 zile de la data afişării, acestea urmând a fi soluţionate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condiţiile legii. Contestaţiile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni. De asemenea, modul de soluţionare al contestaţiilor şi lista finală în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru acest an vor fi supuse aprobării Consiliului local.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.