Orașul Cluj-Napoca

Fii unic!

Implică-te! Cluj în imagini

Angajarea Universității Babeș-Bolyai în pregătirea de tineri cetățeni români și neromâni, aflați în străinătate

Data publicării
Categoria

Deocamdată se intensifică emigrarea cetăţenilor români spre alte ţări din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene. Efectivele sunt atât de ridicate, încât numeroşi tineri se află în situaţia de a se integra în sistemul universitar de la faţa locului sau de a căuta înscrierea la studii în universităţi din România.

Universitatea Babeş-Bolyai dispune de o paletă diversificată de oportunităţi de studii pentru tineri, inclusiv pentru tineri cu cetăţenia română care au rezidenţa în alte ţări.

Universitatea Babeş-Bolyai operează sub exigenţa asigurării de studii de calitate, conform reperelor europene, sub imperativul respectării legislaţiei române în materie şi sub cerinţa acordului autorităţilor şi universităţilor din statul respectiv, în care trăiesc tinerii.

În scopul profilării ofertei Universităţii Babeş-Bolyai pentru tinerii din alte ţări, care doresc să studieze în această universitate,

Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii Babeş-Bolyai adoptă următoarea hotărâre:

  1. În cooperare cu universităţile aflate în acord de cooperare cu Universitatea Babeş-Bolyai – Milano, Genova, Valencia, Viterbo, Roma Tre, Tarragona, Montpellier, Regensburg şi altele. Universitatea Babeş-Bolyai organizează programe de studii de nivel licenţă, master şi doctorat, în cadrul reglementărilor din România şi din ţara respectivă. Prorectoratul responsabil cu relaţiile internaţionale şi prorectoratele studiilor trec la elaborarea şi semnarea înţelegerilor în acest sens cu universităţile menţionate, Prorectoratul responsabil cu autorizarea şi acreditarea asigură satisfacerea cerinţelor legale de autorizare şi acreditare.
  2. În universităţile partenere menţionate se organizează Oficii de înscriere şi – eventual – Oficii de administrare de cursuri, seminarii şi laboratoare practice ale Universităţii Babeş-Bolyai.
  3. Facultăţile Universităţii Babeş-Bolyai sunt solicitate să procedeze la crearea de extensiuni proprii, în funcţie de posibilităţile domeniului respectiv, în universităţile menţionate, cu acordul acestora.
  4. Condiţiile de funcţionare ale oficiilor se stabilesc de către Prorectoratul responsabil cu finanţarea şi de către Cancelarul General şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie. Desfăşurarea activităţilor în extensiuni se va face pe baza asumării răspunderii, în scris, a facultăţilor, catedrelor şi a personalului didactic implicat, pe bază de semnătură.
  5. Actele de studii care se acordă sunt diplome ale Universităţii Babeş-Bolyai sau diplome în cotutelă.
  6. Resursele obţinute din aceste programe rămân la dispoziţia facultăţilor şi a catedrelor iniţiatoare, în cadrul reglementărilor Universităţii Babeş-Bolyai.
  7. Facultăţile sunt invitate să organizeze cercetare ştiinţifică şi manifestări ştiinţifice în cooperare cu universităţile partenere.
  8. Activităţile Universităţii Babeş-Bolyai în acest domeniu se pun sub cerinţa auto-sustenabilităţii financiare.
  9. Facultăţile angajate sunt încurajate să apeleze, de asemenea, la resursele Uniunii Europene privind migraţia forţei de muncă în cadrul Uniunii Europene.
  10. Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă, Institutul de Studii Master, Institutul de Studii Doctorale, facultăţile şi celelalte unităţi implicate ale Universităţii Babeş-Bolyai îşi lărgesc corespunzător strategiile şi aria de acţiune.
Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.