Orașul Cluj-Napoca

Exprimă-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Încep înscrierile copiilor în învățământul primar

Data publicării
Categoria

Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță clujenii interesați că unităţile şcolare cu clasele din judeţul Cluj au capacitatea să şcolarizeze copiii care corespund criteriilor de înscriere în clasa pregătitoare.

Pentru anul şcolar 2012-2013, înscrierea la şcoală a copiilor care trebuie să înceapă învăţământul primar se va face astfel:

În clasa I

  – dacă are 7 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut înainte de 1 septembrie 2005), indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă;
  – dacă are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi 31 august 2006 inclusiv);
  – la solicitarea scrisă a părintelui, dacă a frecventat, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală sau nu este înscris sau nu a frecventat grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

În clasa pregătitoare

  – dacă are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi 31 august 2006 inclusiv);
  – la solicitarea părintelui sau dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de mai sus pentru înscrierea în clasa I;
  – dacă are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv);
  – dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

La grădiniţă, în grupa mare

  – dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în învăţământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experţi recomandă înscrierea la grădiniţă.

Înscrierile oficiale vor începe în 5 martie 2012, fără a fi date teste sau evaluări ale copiilor. Calendarul înscrierilor va fi comunicat tuturor pe site-ul inspectoratului şcolar (http://www.isjcj.ro) şi prin afişaj la grădiniţe.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Cluj, au mai precizat că fiecare locuinţă este arondată unei şcoli, care are obligaţia de a şcolariza copilul, dacă părintele solicită şcolarizarea la acea şcoală. Înscrierea copilului se poate face şi în altă unitate de învăţământ decât cea la care este arondat domiciliul, în limita locurilor disponibile la acea unitate de învăţământ. Dacă la respectiva unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri disponibile, departajarea se va face cu transparenţă şi echitate, pe baza unor criterii clare. În cazul în care sunt mai multe cereri decât locuri pentru o şcoală, atunci inspectoratul va face tot ce e posibil pentru suplimentarea claselor. Cum finanţarea urmează elevul, se stimulează competiţia între şcoli, ceea ce e benefic.

Predarea la clasa pregătitoare se va face de către cadre didactice calificate să predea în învăţământul primar şi care vor beneficia de formare specifică înainte de începerea anului şcolar. De asemeni, evaluarea elevilor din clasa pregătitoare nu se va face prin testări, cadrul didactic va utiliza modalităţi de încurajare şi recompensare specifice vârstei. La sfârşitul anului şcolar, evaluarea elevilor se va face sub forma unor rapoarte scrise, întocmite de către învăţător. Rapoartele vor sprijini părinţii în înţelegerea gradului dezvoltării fizice şi psihointelectuale, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare şi a atitudinilor faţă de învăţare ale copiilor.

Pentru o bună informare a celor interesați la nivelul inspectoratului şcolar va funcţiona gratuit un număr „telverde” (0800816264), de unde oricine va putea obţine informaţii corecte şi autorizate între orele 8,30-16,00 de la inspectorul pentru învăţământul primar.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.