Orașul Cluj-Napoca

Ascultă!

Implică-te! Cluj în imagini

Finanțare europeană pentru două proiecte la Spitalul de Urgență Cluj

Data publicării
Categoria

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, instituţie medicală aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a obţinut finanţarea prin Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice (POS-CCE) al Uniunii Europene, pentru un proiect depus în toamna anului trecut şi intitulat Centrul de studii avansate, fundamentale şi clinico-imagistice, pentru corelarea pe termen lung a parametrilor de dezvoltare intrauterină cu statusul neuro-psiho-motor, pe parcursul dezvoltării până la vârsta adultă – IMOGEN.

Acest proiect a fost lansat pe Axa Prioritară II: Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CDI), Domeniul Major de Intervenţie 2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, Operaţiunea 1 – Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) şi are drept scop realizarea unei investiţii în infrastructura spitalului pentru crearea condiţiilor necesare dezvoltării unor activităţi noi de cercetare în domeniul aplicaţiilor multiple interdisciplinare ale imagisticii medicale şi ale medicinii genomice în vederea racordării Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj la reţeaua europeană de profil.

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt absolvenţii unităţilor de învăţământ din sectorul medical care doresc să-şi dezvolte cariera în domeniul CDI – crearea de locuri de muncă (cercetare şi întreţinere aparatură), cadrele didactice, doctoranzii şi studenţii din cadrul sistemului universitar-medical clujean (finalizare teze de licenţă, doctorat). Beneficiarii indirecţi sunt constructorii de echipamente, accesorii şi reactivi pentru derularea activităţilor de cercetare, firmele producătoare de aparatură medicală şi soft-uri specializate, populaţia-comunitatea locală (creşterea nivelului de informare a pacienţilor, concomitent cu progresul şi diversificarea tehnologiilor diagnostice şi terapeutice vor conduce la creşterea aşteptărilor acestora şi, implicit, la o creştere a cererii de servicii medicale complexe).

Activităţile efective din cadrul proiectului vizează construirea Centrului IMOGEN, achiziţionarea de echipamente de cercetare-dezvoltare necesare desfăşurării optime a etapelor fluxului de cercetare specific, realizarea unui sistem informatic necesar derulării activităţii de cercetare cât şi de înregistrare a datelor şi constituire a arhivei electronice a Centrului.

Valoarea totală a proiectului este de 48.360.000 lei, din care 39.000.000 lei reprezintă asistenţa nerambursabilă şi 9.360.000 lei valoare neeligibilă (TVA) suportată de către Guvern. Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Reamintim în acest context faptul că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj a mai aplicat pentru un proiect în cadrul POS CCE, finanţarea acestuia fiind asigurată în urma unui contract semnat în luna iulie a acestui an. Proiectul cu titlul Realizarea şi implementarea unui Sistem spitalicesc informatic şi informaţional integrat (SP.IT.@LL), vizează realizarea unui sistem informaţional şi informatic integrat în cea mai mare unitate sanitară cu paturi din România, unitate construită în sistem pavilionar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.342.513,22 lei, din care 4.210.411,63 lei reprezintă asistenţa nerambursabilă (98%), 85.926,77 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului şi 1.046.174,82 lei valoare neeligibilă. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice al Uniunii Europene urmăreşte creşterea capacităţii de cercetare prin investiţii în domeniul cercetării-dezvoltării, stimularea cooperării dintre instituţiile de cercetare-dezvoltare-inovare şi întreprinderi. Bugetul total alocat de POS-CCE este de 646 milioane de euro. Din aceşti bani, 110 milioane de euro sunt asigurate din bugetul de Stat, prin intermediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Câştigarea acestor două proiecte reprezintă un nou pas semnificativ în vederea asigurării în judeţul Cluj a unor servicii medicale de înaltă calitate, cu respectarea tuturor standardelor şi exigenţelor impuse de legislaţia europeană în domeniu. Reuşita este cu atât mai importantă cu cât în vederea implementării acestor proiecte au fost atrase fonduri nerambursabile consistente, degrevându-se astfel bugetul judeţean de un efort suplimentar şi constituind prin aceasta modele de bune practici ce se impun a fi diseminate şi preluate şi de alte unităţi medicale din judeţ şi din ţară. Prin implementarea acestor proiecte se preconizează creşterea eficienţei managementului spitalului prin optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea unei platforme informatice integrate medical şi administrativ. Totodată, se creează astfel o infrastructură modernă care va determina atât creşterea motivării personalului medical şi atragerea de specialişti tineri, cât şi consolidarea prestigiului sistemului medical românesc prin racordarea la reţeaua europeană de sănătate, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin TIȘE.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.