Orașul Cluj-Napoca

Învață!

Implică-te! Cluj în imagini

Evaluare instituţională internaţională la BCU Lucian Blaga Cluj-Napoca

Data publicării
Categoria

În luna mai a.c managementul de vârf al BCU Cluj Napoca a primit raportul de evaluare pentru analiza instituţională desfăşurată în anul 2011 sub conducerea profesor Dr. Wolfram Neubauer, de la Universitatea Tehnică din Zürich.

Această evaluare reprezintă cel de-al doilea demers de acest fel, prima evaluare fiind realizată în anul 2004 tot de către Dr. Wolfram Neubauer la acea dată în colaborare cu Dr. Alice Keller, fost director al Oxford Bodleian Libray.

Prezenta analiză acoperă o perioadă de cinci ani, cu un interval cuprins între 2006-2010 şi aduce o serie de informaţii pertinente şi de valoare prin obiectivitatea observaţiilor despre structura organizaţională şi oferta de servicii a BCU Lucian Blaga. De asemenea pentru o relevanţă crescută au fost folosite modalităţi multiple de culegere a datelor şi anume interviuri structurate şi semi-structurate adresate factorilor de decizie din BCU Lucian Blaga şi cadrelor didactice din Universitatea Babeş-Bolyai, vizite de lucru în reţeaua de biblioteci BCU şi un chestionar adresat utilizatorilor bibliotecii.

În sinteza evaluării se menţionează: BCU este una dintre cele mai mari şi importante biblioteci ale ţării şi, datorită fondurilor sale, se impune şi în mediul european…. BCU este o mare bibliotecă funcţională în care, mai mult sau mai puţin toate serviciile clasice de bibliotecă sunt livrate în mod satisfăcător… Grupele principale de utilizatori sunt mulţumiţi cu oferta bibliotecii.

Printre plusurile şi minusurile subliniate în raportul de evaluare în continuare vor fi punctate câteva repere.

BCU Cluj este o importantă bibliotecă ştiinţifică a cărei prezentă se face simţită în oraşul Cluj-Napoca şi în întreaga Transilvanie. Acest statut este unul păstrat şi la nivel internaţional, datorită mărimii, valoroaselor colecţii şi serviciilor sale. Instituţia dispune de personal calificat în domeniu, remarcându-se totodată şi o profesionalizare a bibliotecarilor prin finalizarea sau frecventarea cursurilor Masteratului de Biblioteconomie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.

Faţă de situaţia existentă în 2004, biblioteca şi-a îmbunătăţit structura organizatorică pe de o parte prin reunirea bibliotecilor filiale sub o singură conducere, iar pe de altă parte prin unificarea tot în cadrul unei conduceri unice a unor departamente considerate lideri de opinie în biblioteci, amintite fiind serviciile de Achiziţii şi cele de Catalogare – Indexare.

Este foarte important faptul că evaluatorul atrage atenţia asupra disfuncţiilor pe care le determină reducerile de personal impuse bibliotecii de către ordonatorul principal de credite . Raportat la misiunea şi scopul pe care BCU Lucian Blaga îl are la nivel naţional, cifra de 202 persoane este considerată punctul critic, o eventuală scădere sub acest prag riscând o gravă afectare a tuturor proceselor realizate de o bibliotecă specializată de talia BCU. Evaluatorul face în acest fel o solicitare indirectă decidenţilor politici.

Componenta de cercetare este foarte bine reprezentată prin revista Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities care corespunde standardelor internaţionale în vigoare.

Pagina web a bibliotecii este una care corespunde standardelor internaţionale în domeniu, cu o netă îmbunătăţire faţă de existenta din 2004, dar cu recomandarea unei actualizări mai rapide a conţinuturilor postate.

În categoria recomandărilor pentru îmbunătăţirea sectorului de servicii şi a structurii organizatorice se impun: stabilirea unei politici ţintite pe achiziţia de carte străină de specialitate, mai ales pentru domeniile ştiinţelor exacte; continuarea investiţiilor de bibliotecă în sectorul IT precum şi stabilirea în acest caz a unei strategii coerente de digitizare corelată cu o politică naţională de digitizare. Mai reţin atenţia reorganizarea sălilor de lectură pentru a răspunde noilor realităţi din domeniul biblioteconomiei şi cel al ştiinţei informării, necesitatea extinderii spaţiilor de bibliotecă prin construirea unui nou corp de clădire, continuarea şi accelerarea procesului de retroconversie a publicaţiilor; marketizarea serviciilor de bibliotecă şi sporirea vizibilităţii lor, a catalogului de on-line şi a bibliotecii electronice dezvoltate de BCU, prin integrarea într-o strategie de marketing.

Important de subliniat este faptul că o serie din recomandările indicate în raportul de evaluare au fost deja puse în aplicare, concretizându-se în lansarea aplicaţiei de solicitare electronică a publicaţiilor din depozit, regăsibile în catalogul online, realizarea căutărilor în toate resurselor electronice ale bibliotecii printr-un portal unic de interogare şi aderarea instituţională la consorţii naţionale de biblioteci, structuri universitare şi de cercetare pentru achiziţia de resurse electronice partajate.
Această evaluare aduce un plus de valoare prin obiectivitatea cu care nu doar BCU Lucian Blaga este analizată ci şi prin faptul că această bibliotecă implică întregul sistem biblioteconomic, şi conex de cercetare, din România. Trebuie să menţionăm că BCU Lucian Blaga a fost prima instituţie din sistemul de învăţământ universitar evaluată între 2004-2005 de către specialişti de vârf din Europa şi a rămas singura bibliotecă din România evaluată internaţional.

În concluzie raportul afirmă: în ultimii ani au fost introduse în BCU numeroase evoluţii internaţionale şi de aici au fost dezvoltate numeroase activităţi bibliotecare, toate servind scopului de a ridica portofoliu de servicii al BCU la nivel internaţional. Aceste preocupări trebuie în mod special menţionate drept valoroase şi foarte pozitive. Trebuie să spunem că drumul ales este potrivit şi urmează linia dezvoltărilor internaţionale.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.