Orașul Cluj-Napoca

Votează!

Implică-te! Cluj în imagini

Detalii tehnice pentru cele patru drumuri realizate din bani de la Guvern

Data publicării
Categoria

Strada Borhanciului

Proiectantul lucrărilor este SC DAMAR CONSULT SRL valoarea investitiei (cu TVA): 12.577.359 lei din care C+M (construcţie+montaj): 7.945.236 lei (cu TVA), (din care valoare sistem rutier carosabil 4.833.941 lei fara TVA). Lungimea traseului este de 3,071 km.

Principalii indicatori tehnici:

 • lungime: 3.071 km (3.583 km echivalenți de drum județean)
 • suprafaţa totală ocupată de lucrare: 39.198 mp
 • suprafaţa carosabila sistem rutier: 18.977mp
 • suprafaţa pistă biciclişti: 6.144 mp

Termen de executie: 24 luni

În ce vor consta lucrările? Se vor executa lucrări de modernizare prin amenajarea străzii existente, astfel încât aceasta să îndeplinească condiţiile impuse de circulaţia modernă auto şi pietonală, actuală şi de perspectivă. De asemenea, se va executa un pod nou, se va regulariza pârâul cu ziduri de sprijin din beton amonte şi aval şi se va reface pârâul din albie complet.

Aceasta stradă reprezintă una din legăturile municipiului cu Varianta de ocolire Nord – aflată pe ultima sută de metri în acest moment. Pe strada Borhanci s-a prevăzut înlocuirea totală a sistemului rutier pe carosabil. Strada s-a proiectat cu 2 benzi de circulatie de 3,50 m latime, câte una pe sens care vor fi încadrate cu borduri pentru carosabil. În profil longitudinal, strada va fi mai puţin abruptă, pantele existente ale terenului vor fi îmbunătăţite prin terasare.

Strada Făgetului

Proiectul a fost realizat de către SC DIFERIT SRL, valoarea investiţiei (cu TVA) fiind de 11.333.985 lei, din care C+M (cu TVA) – 7.848.681 lei (valoare sistem rutier carosabil – 5.593.797 lei, fără TVA).

Strada Făgetului are o lungime de 3,037.78 ml, lăţimea platformei este cuprinsă între 7.40 – 11.50 m, lăţimea părtţi carosabile este de 6.00 m.

Se vor amenaja podeţe la accesele riveranilor, se vor amenaja toate intersecţiile cu străzile studiate în acest proiect. Termen de executie este de 8 luni.

Strada Sfântu Ioan

Proiectant: SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL.

Valoarea investitiei (cu TVA): 26.156.879 lei, din care C+M: 16.397.626 lei (valoare cu TVA) (din care valoare sistem rutier carosabil 11.442.847 lei fără TVA)
Strada porneşte de la intersecţia străzilor Bucium cu strada Primăverii şi intersectează strada Făgetului (DJ107R) în localitatea Cluj Napoca, având lungimea totală de 6680 m. Din punct de vedere constructiv, elementele geometrice sunt caracteristice zonei de deal: curbe orizontale, declivităţi longitudinale ridicate, profil transversal mixt, taluzuri înalte…

Lucrarea se va desfãşura pe lungimea totalã de 6.680 m, terenul fiind situat în extra şi intravilanul localităţii Cluj Napoca si este administrat de catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca.

Situatia actuală: Traseul drumului traversează partea sud-vestica a localitatii Cluj Napoca, se află in totalitate pe teritoriul judetului Cluj, şi este în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca.

Aceasta se desprinde din intersecţia străzilor Bucium cu strada Primăverii şi intersectează strada Făgetului (DJ107R) în localitatea Cluj-Napoca, având lungimea totală de 6.680 m.

Din punct de vedere constructiv elementele geometrice sunt caracteristice zonei de deal: curbe orizontale, declivităţi longitudinale ridicate, profil transversal mixt, taluzuri înalte etc.

În prezent circulaţia autovehiculelor este foarte dificilă din cauza disconfortului datorat de amenajarea necorespunzătoare a traseului în plan orizontal şi longitudinal şi a lipsei unui sistem rutier corespunzător din punct de vedere al capacităţii portante.

Elemente de gabarit actuale:

 • platfoma drumului are lăţime variabilă: 7,00 m;
 • parte carosabilã: 6,00m cu douã benzi de circulaţie de 3.0 m / sens;
 • acostamente lăţime variabilă: 0,00 – 0.50 m.

Lungimea străzilor studiate în acest proiect este de 6.680 km (9.166 km echivalenți de drum județean), suprafata totala ocupata de lucrare este de 57.050 mp, iar suprafata carosabila sistem rutier este de 55.000 mp.

 • profil transversal;
 • lăţime platformă – este de 7 m;
 • parte carosabilă cu 2 benzi de circulaţie x 3,50 m;
 • acostamente 2 x 0.5 m
 • podeţe – se vor decolamata podetele existente aferente strazii;
 • amenajări intersecţii- se vor amenaja toate intersecţiile cu străzile studiate în acest proiect.

Termen de execuție: 12 luni.

Modernizare strada Oaşului

Proiectant acestei lucrări este SC DIFERIT SRL, iar valoarea investiţiei (cu TVA) – 18.524.669 lei, din care C+M (cu TVA) – 12.837.373 lei (valoare sistem rutier carosabil – 10.015.260 lei fără TVA).

Tronsonul de stradă din cadrul acestui proiect (tronsonul II din Strada Oaşului) se află în intravilanul municipiului Cluj-Napoca şi se suprapune peste traseul drumului judetean DJ109A (Cluj-Napoca – Chinteni –Vultureni – Panticeu – DJ108B), fiind cuprins între intersecţia cu Bulevardul Muncii şi Podul Fetei situat peste Valea Chintăului.

Dimensiuni:

 • lăţimea totală, măsurată între gardurile limită de proprietăţi, este cuprinsă între 10.00 m şi 18.00 m;
 • lăţimea carosabilului este cuprinsa intre 4.80m si 6.80m;

Categorii de lucrări:

 • sistem rutier carosabil pe strada Oaşului şi pe drumurile laterale
 • dispozitive de colectare şi dirijare a apelor pluviale
 • marcaje şi indicatoare rutiere.

Lătimea proiectată a părţii carosabile este egală cu 9 metri, urmărindu-se extinderea carosabilului acolo unde amplasamentul permite. Se vor amenaja, în funcţie de terenul disponibil, alveole pentru mijloacele de transport în comun, locuri de parcare şi de staţionare necesare în dreptul instituţiilor publice, social-culturale… după cum permite terenul. Profilul transversal al părţii carosabile are o panta unică transversală pentru a facilita accesul la proprietăţi, atât pe partea stângă, cât şi pe partea dreaptă.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20 m cu aceasi sistem rutier ca cel proiectat pe strada Oasului.

Se va renunta la santurile de scurgere existente pentru lărgirea părţii carosabile, asigurându-se o fluidizare a traficului şi înlocuirea acestora cu guri de scurgere care se vor racorda la o reţea de canalizare. Ridicarea la cotă a căminelor carosabile şi necarosabile existente, a hidrantilor… se va face prin înglobarea ramelor din fontă în prefabricate din beton armat. Stratul suport peste care se va aşeza placa carosabilă va avea gradul de compactare de 100% pentru a evita cedări de structură.

Principalii indicatori tehnici:

 • lungimea strazii studiate in acest proiect este de aproximativ 3.100m (7,177 km echivalenţi de drum judeţean); suprafaţa totală ocupată de lucrare este de 50.889,92 mp, suprafaţa carosabilă sistem rutier este de 43.061 mp
 • lăţimea platformei este cuprinsă între 10.00 m – 18.00 m;
 • lăţimea partii carosabile este cuprinsă intre 9.00 m – 12.00 m ;
 • intersecţiile şi drumurile laterale se vor amenaja cu acelaşi sistem rutier;
 • se vor amenaja staţii pentru mijloace de transport în comun şi locuri de parcare şi de staţionare în dreptul instituţiilor publice.

Termen de execuție: 12 luni

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.