Orașul Cluj-Napoca

Informează-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă

Data publicării
Categoria

Începând cu 1 Noiembrie 2008, pentru o perioadă de trei ani, în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se implementează proiectul Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Competitivitatea este direct determinată de nivelul de educaţie şi de calitatea resursei umane. Conştientizând nevoia de a creşte calitatea pregătirii educaţionale, proiectul şi-a propus dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor prin finanţarea stagiilor de practică în companii şi instituţii partenere. Prin intermediul asigurării condiţiilor necesare participării active a studenţilor la stagii de practică de un înalt nivel calitativ în cadrul unor întreprinderi/instituţii cu renume, studenţii îşi vor însuşi experienţa şi competenţele de muncă necesare unei integrări cu succes pe piaţa muncii.

Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un număr de 15.000 studenţi nivel licenţă şi masterat, 250 de tutori de practică din companii şi instituţii care beneficiază de instruire în vederea unei bune coordonări a stagiilor de practică, precum şi din cinci persoane specializate în furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională, formate pentru a oferiri studenţilor servicii gratuite de consiliere în carieră.

Principalele obiective ale proiectului vizează:

  1. Creşterea gradului de ocupare a absolvenţilor în domeniul de specializare urmat;
  2. Adaptarea conţinutului curriculum-ului universitar la cerinţele pieţei muncii;
  3. Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite studenţilor pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii;
  4. Dezvoltarea competenţelor de muncă şi creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele pieţei muncii şi ale locului de muncă;
  5. Pregătirea tutorilor din cadrul companiilor şi instituţiilor partenere, astfel încât aceştia să faciliteze integrarea şi adaptarea studenţilor la cerinţele activităţii de muncă;
  6. Dezvoltarea cooperării dintre mediul universitar şi întreprinderi/agenţi economici/instituţii în vederea dezvoltării de programe educaţionale adaptate cerinţelor pieţei muncii.

În primii doi ani de implementare (1 Noiembrie 2008 – 31 Octombrie 2010) un număr de 11.175 de studenţi au beneficiat de stagiile de practică finanţate în cadrul proiectului. Studenţii selectaţi provin de la 16 din cele 21 de facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai. La finalizarea stagiilor de practică, în primii doi ani de implementare au fost acordate subvenţii unui număr de 10.127 studenţi, în cuantum total de 3.328.940 lei. Pentru a recompensa cei mai activi studenţi şi cele mai performante stagii de practică, s-au acordat premii pentru 1.511 studenţi în cadrul concursurilor organizate de către facultăţile participante în proiect. Cuantumul total al premiilor acordate a fost de 662.019 lei.

La organizarea stagiilor de practică au participat în primul an de implementare 467 de companii şi instituţii partenere cu care au fost încheiate acorduri de colaborare. De asemenea, 545 de tutori au participat la activităţile de instruire în vederea coordonării stagiilor de practică. Activitatea tutorilor a constat în asistarea şi ghidarea studenţilor în timpul activităţii de practică, monitorizarea evoluţiei studenţilor pe tot parcursul stagiului şi oferirea de feedback cu privire la prestaţia acestora. La nivelul facultăţilor, activitatea studenţilor a fost monitorizată în primul an de peste 120 de cadre didactice supervizoare (responsabili de practică), care au avut ca atribuţii stabilirea şi menţinerea colaborării cu partenerii, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea identificării celei mai potrivite firme/instituţii pentru efectuarea stagiului de practică, monitorizarea activităţii studenţilor şi evaluarea rezultatelor acestora.

În cel de-al doilea an de implementare, activitatea studenţilor a fost coordonată în cadrul instituţiilor partenere de un număr de 669 tutori, iar la nivelul facultăţilor implicate, numărul cadrelor didactice supervizoare a crescut la 195, aceştia efectuând în total peste 600 de vizite de monitorizare a studenţilor în timpul derulării stagiilor de practică.

Pentru cel de-al treilea an de implementare estimăm participarea unui număr de 4.200 de studenţi la stagiile de practică organizate în cadrul proiectului. Bugetul alocat în acest an pentru fiecare student este de 575 lei/stagiu, bani ce vor fi utilizaţi în vederea acordării de premii şi subvenţii pentru studenţii participanţi. Ca o noutate, în cel de-al treilea an, în cadrul proiectului vor fi înfiinţate două întreprinderi simulate (la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi la Facultatea de Business), în cadrul cărora vor efectua stagii de practică un număr de cel puţin 75 de studenţi. De asemenea, peste 250 de studenţi vor participa la programe gratuite de orientare şi consiliere în carieră prin care vor putea beneficia de resurse utile pentru managementul propriei cariere (teste de personalitate, teste de evaluare a intereselor profesionale, dezvoltarea abilităţilor de completare a CV-ului şi de participare la interviurile de selecţie).

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.