Orașul Cluj-Napoca

Vinde!

Implică-te! Cluj în imagini

Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei

Data publicării
Categoria

Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Geografie, a demarat proiectul cu titlul GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei, cu o durată de implementare de 36 luni si cu o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 12.103.040,25 lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din cadrul Axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Proiectul va fi implementat de către Universitatea Babeş-Bolyai în parteneriat cu SC Advanced Studies and Research Center SRL.

Obiectivul general al proiectului constă în formarea si dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în domeniul geografiei, prin furnizarea unor noi module de programe de perfecţionare, elaborarea de curriculum şi acreditarea acestora. Grupul ţintă sunt profesorii (titulari și suplinitori) cu specializarea geografie, din mediul urban şi rural, din cele 12 județe ce compun regiunile de dezvoltare de Nord-Vest şi de Centru. Ulterior, se doreşte extinderea rezultatelor la nivel naţional.

Pe termen lung acest proiect va genera un efect pozitiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii personalului didactic de a utiliza metode interactive de învăţare–predare cu ajutorul instrumentelor software şi achiziţia de către elevi a competenţelor cheie şi profesionale necesare implicării în activităţi de cercetare în domeniile conexe geografiei, precum Observarea Pământului (Earth Observation) şi extragerea informaţiei din imaginile satelitare. Se va realiza un sistem educaţional receptiv la nevoile pieţei muncii şi care contribuie la pregătirea unor specialişti în domenii de nişă, dar foarte importante pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Obiectivele specifice:

  • crearea unui Centru de pregătire la nivel multi-regional pentru cadrele didactice preuniversitare de geografie, în cadrul unei cunoscute instituţii de învăţământ superior şi înscrierea a 720 de participanţi;
  • dezvoltarea competenţelor profesorilor de geografie pentru a utiliza instrumente de predare interactive a geografiei şi geomaticii, utilizate la nivel european şi promovate de Uniunea Europeană şi Agenţia Spaţială Europeană, însă inexistente in prezent în învăţământul din România;
  • direcţionarea profesorilor spre utilizarea acestor competenţe în procesul de predare şi orientarea elevilor spre domenii tehnice şi ştiinţifice precum mediu, învăţământ, administraţie locală, agricultură…;
  • formare profesională iniţială şi continuă a profesorilor de geografie.

Beneficiile pentru grupul ţintă constau în dobândirea de competenţe privind utilizarea de metode interactive de învăţare–predare cu ajutorul instrumentelor software şi dezvoltarea carierei profesionale. Transferul rezultatelor către elevi va conduce la creşterea competitivităţii în cadrul unor competiţii şcolare la nivel local, naţional şi internaţional. Se facilitează accesul atât al profesorilor, cât şi al elevilor, la multiple domenii, cu un rol deosebit în ceea ce priveşte implicaţiile asupra mediului înconjurător şi dezvoltării durabile a societăţii.

Grupul ţintă al proiectului este format din 720 de persoane, după cum urmează:

  • Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior: 504
  • Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior: 216

În cadrul Universităţii Babeş-Bolyai proiectul beneficiază de sprijin şi consiliere în implementare din partea echipei Oficiului de Accesare a Fondurilor Europene, structură care are ca misiune asigurarea măririi continue a accesului UBB la fonduri europene, identificarea şi analiza oportunităţilor de accesare a fondurilor Uniunii Europene, acordarea de asistenţă la elaborarea şi gestionarea proiectelor.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.