Orașul Cluj-Napoca

Exprimă-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Analiza activității desfășurate de Serviciul pentru Imigrări Cluj, în anul 2010

Data publicării
Categoria

Serviciul pentru Imigrări Cluj, a prezentat pe data de 14 Ianuarie 2011, în cadrul unei videoconferinţe prezidată de directorul general al Oficiul Român Pentru Imigrări, chestor principal de poliţie, dr. Nelu POP, Analiza activităţii desfăşurate în anul 2010.

Astfel, la sfârşitul anului 2010 în evidenţa serviciului se află un număr total de 3.399 cetăţeni străini din state terţe, din care 3.243 cu rezidenţa temporara şi 156 rezidenţa permanentă.

Cei mai mulţi cetăţeni provin din state precum, Republica Moldova (907), Tunisia (811), Turcia (334) și alte cetăţenii. De asemenea, în evidenţa Serviciului pentru Imigrări Cluj figurează un număr de 1965 cetăţeni UE și SEE, din care 68 cu rezidenţa permanenta şi 1897 rezidenţa temporară. Majoritatea cetăţenilor UE o reprezintă cetăţenii din Italia (39)7, Franţa(336), Germania (296) și alte cetăţenii.

În anul 2010, Serviciul pentru Imigrări Cluj a obţinut următoarele rezultate pe principalele linii de activitate:

  • Pe linia admisiei în România. Au fost înregistrate şi avizate un număr total de 130 de invitaţii, făcute de persoane fizice şi juridice pentru străini din state cu potenţial migrator (cu 41,31% mai multe decât in anul precedent). Dintre acestea, 97 invitaţii au fost aprobate, 29 au fost respinse iar 4 se afla in curs de soluţionare. Tot pe linia admisiei în România, au fost înregistrate şi 20 cereri (scădere fată de 2009 cu 23%) pentru reîntregirea familiei (străin cu străin), fiind aprobate până în prezent 18 cereri. Potrivit competenţelor, în anul 2010 au fost primite 116 de cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă şi detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 93 autorizaţii de muncă, 23 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege. În baza autorizaţiilor de muncă emise, străinii au obţinut vize de lungă şedere în scop de angajare în muncă de la ambasadele/consulatele României din străinătate şi au intrat în România solicitând eliberarea permiselor de şedere în scop de muncă.
  • Pe linia reglementării dreptului de şedere temporară / permanentă a cetăţenilor străini şi cetăţenilor europeni aflaţi pe raza judeţului. Astfel, în această perioadă au fost primite 3669 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, ori cereri de întregire a familiei, dintre care pentru state terţe un număr de 3035, iar pe spaţiul UE şi SEE un număr de 634. Ca urmare, au fost emise 3365 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, străini şi membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Ca urmare a încetării premiselor care necesitau rezidenţa în România, a fost revocat dreptul de şedere în 403 de cazuri, persoanele în cauză fiind radiate din evidenţă; totodată s-au trimis notificări la I.G.P.F. pentru ca acestor persoane să nu li se mai permită intrarea în România în baza permiselor deţinute. Faţă de anul 2009 numărul revocărilor dreptului de şedere a crescut cu 95,63%.
  • Pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a muncii la negru a străinilor. În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriului României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, anul 2019a fost încărcat, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj fiind după cum urmează:

    – au fost depistaţi în situaţii ilegale 526 cetăţeni, dintre care cu şedere ilegală 356 cetăţeni străini; aceştia au fost puşi în legalitate sau au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României;

    – persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 234.900 lei şi 23 avertismente.

Îndepărtarea de pe teritoriul României s-a realizat în 125 cazuri, din care 117 prin emiterea de Decizii de returnare, iar în 8 cazuri prin returnarea sub escortă prin depunerea într-un Centru de cazare al străinilor luaţi în custodie publică.

Prin interpretarea sistematică a legii şi aplicarea ei cu fermitate, în 14 cazuri s-a dispus măsura interzicerii intrării în România.

În ceea ce priveşte combaterea activităţilor lucrative care exced cadrului legal, în urma controalelor efectuate atât cu forţe proprii cât şi în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj au fost sancţionate șapte societăţi comerciale în cadrul cărora erau angajaţi sau detaşaţi cetăţeni străini, fără respectarea dispoziţiilor legale imperative (respectiv 15 străini).

Legalitatea şi oportunitatea măsurilor luate şi a actelor administrative emise au fost relevate prin faptul că în situaţiile în care unele asemenea acte au fost contestate în instanţă, măsura dispusă iniţial a rămas valabilă.

Organele de urmărire penală competente au fost sesizate de Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj în 3 cazuri în care s-au efectuat acte de constatare ale unor infracţiuni diverse.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.