Orașul Cluj-Napoca

Creează!

Implică-te! Cluj în imagini

Adjudecare licitaţie sistem informatic integrat de tip e-administraţie

Data publicării
Categoria

Primăria municipiului Cluj-Napoca a adjudecat licitaţia deschisă pe care organizată pentru realizarea unui sistem informatic integrat de tip e-administraţie finanţat printr-un proiect european.

A câştigat asocierea dintre trei companii: SC Net Brinel SA, SC CP Consultant SRL şi Software Development and Consulting SRL. Valoarea contractului de execuţîe este de: 5.475.800 lei.

Primăria va beneficia de un portal informatic prin care cetăţenilor li se va oferi o alternativă electronică la relaţiile cu publicul clasice, la ghişeu.

Câteva exemple despre cum se va uşura accesul la procesul administrativ:

  • parcări – atât solicitarea atribuirii, cât şi plata abonamentelor
  • permise de liberă trecere pentru transportul greu (nemaifiind nevoie de plata comisioanelor benzinăriilor)
  • afişajul cultural şi de eveniment se va putea face online
  • autorizarea manifestărilor publice
  • completări online dosare pentru locuinţe, urbanism, restituiri şi situaţia la zi
  • stadiul lucrărilor la proiectele primăriei
  • HCL-uri
  • Programul manifestărilor la toate instituţîile culturale sau sportive administrate de Primărie şi rezervări bilete online (cinematografe, Sala polivalentă, Filarmonică…)

E o platformă pe care se va putea construi mai departe.

De asemenea, această platformă va oferi posibilitatea constituirii arhivei electronice a Primăriei (de acasă, prin accesarea unui cont vei putea să obţii copii după diverse acte administrative pentru care înainte trebuia aşteptat zeci de zile având în vedere volumul de muncă necesar pentru accesarea unei arhive pe kilometri de rafturi). În plus, se vor putea face cu uşurinţă rapoarte asupra tipului de reclamaţii depuse şi asupra zonelor cu probleme.
Termenul de implementare este de nouă luni.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a câştigat o finanţare de circa 6,5 milioane de lei într-un proiect european (Programul Operaţional Sectorial, Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”) al cărui scop este facilitarea accesului cetăţenilor la serviciilor publice oferite de către Primărie prin intermediul unui portal pus la dispoziţia acestora.
Valoarea totală a proiectului este de 6.678.570,36 (aprox. 1,6 milioane euro), din care contribuţia Primăriei este 1.178.571,24 de lei, iar partea nerambursabilă este de 5.499.999,12 de lei.

Obiectul contractului va avea in vedere: livrarea si implementarea de sistem/sisteme informatic/e integrat/e care sa fi avut următoarele componente: aplicatii de tip Portal Web, Platforma decizionala, Management de continut web, Arhivare electronica (in conformitate cu Legea Arhivării nr. 135/2007 si care ulterior implementarii a primit o certificare din partea autoritatii de reglementare in domeniu), echipamente hardware, servicii de analiza, dezvoltare, implementare, instruire, si suport; livrarea si implementarea intr-o organizatie cu cel putin 1000 de angajati si/sau colaboratori, pentru ariile functionale gestiunea clientilor si a contactelor, activitati si solicitare servicii, a solutiei CRM ofertate; livrarea de servicii de consultanţă pentru managementul de proiect pentru proiecte finanțate din fonduri structurale, indiferent dacă beneficiarii acestora sunt autorităţi publice sau clienţi privaţi (se vor mentiona codurile de inregistrare in Sistemul Unic de Management al Informatiei pentru Instrumentele Structurale – SMIS-CSNR ale respectivelor proiecte aprobate spre finanțare)- aici ar trebuie explicat de catre Ielcean.

Calendarul proiectului

A fost depus spre finanţare în 29 Octombrie 2009. Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 25 Martie 2011 cu nr. 295 între municipiul Cluj-Napoca şi MCSI (Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informationale). Licitaţia a fost lansată în data de 2 August 2011 pentru: achiziţie de servicii de programare şi consultanţă software, diverse tipuri de echipamante computerizate şi servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică. Şedinţă de deschidere a avut loc în data de 6 Septembrie 2011. Termen de implementare a contractului este de nouă luni de la semnarea acestuia. Contractul a fost semnat săptămâna aceasta.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.