Orașul Cluj-Napoca

Împărtășește!

Implică-te! Cluj în imagini

A început redistribuirea alimentelor furnizate prin PEAD 2013

Data publicării
Categoria

Începând de astăzi, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a început redistribuirea produselor alimentare rămase în stoc din cantităţile furnizate în cadrul PEAD 2013 (Programul anual european de distribuţie de ajutoare alimentare provinite din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România).

Din cele 14.757 persoane incluse în program, 13.172 şi-au ridicat până în prezent alimentele.

Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană cu ocazia redistribuirii este: făină albă (zece kilograme), roşii în suc propriu (2,4 kilograme), făină mălai (șase kilograme), zacuscă (1,6 kilograme), paste făinoase (un kilograme) miere (0,75 kilograme), ulei (patru litri), conservă porc (2,7 kilograme) și zahăr (patru kilograme).

Redistribuirea se va face, ca supliment la cantităţile iniţiale, pentru toate categoriile de beneficiari, în ordinea prezentării, de la punctul de distribuţie situat pe Calea Baciului, numărul 18, după următorul program: luni, marţi şi miercuri, între orele 8:30 și 15:30, joi între 8:30 și 16:30 şi vineri între 8:30 și 13:00.

La ridicare, titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu C.I./B.I. în original. În situaţia în care acesta se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, persoana împuternicită în acest scop se va prezenta cu actul de identitate propriu, precum şi cu cel aparţinând titularului, ambele în original.

Categoriile de beneficiari prevăzute în H.G. nr. 600/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, sunt:

  • Pensionarii cu pensii cumulate până la 400 lei/lună;
  • persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;
  • persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 Septembrie 1940 până la 6 ;artie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei / lună;
  • șomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002;
  • șomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.