Orașul Cluj-Napoca

Gândește!

Implică-te! Cluj în imagini

Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga (BCU)

Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga este o componentă importantă a sistemului naţional de învăţământ, contribuind activ la dezvoltarea societăţii noastre prin cultură, educaţie şi ştiinţă, inovaţie şi cercetare. Atât prin profilul enciclopedic, cât şi datorită caracterului muzeal şi al valorii de patrimoniu a colecţiilor sale, biblioteca corespunde exigenţelor nevoilor de informare a întregii comunităţi academice locale, naţionale, precum şi, prin colecţiile digitale, ale celei internaţionale.

Înfiinţată în 1872, odată cu Universitatea din Cluj, Biblioteca a fost găzduită iniţial în clădirea Universităţii, avându-l ca prim director pe Szabó Károly, cel care a unificat fondurile bibliotecii cu ale Muzeului Ardelean. Lucrările pentru construcţia nouă au început la data de 15 iunie 1906, după planul bibliotecii din Basel, fiind finalizate doi ani mai târziu. Inaugurarea noii clădiri a avut loc la 18 mai 1909, dar forma arhitecturală definitivă va fi desăvârşită abia în 1934.

După Marea Unire din 1918, Regele Ferdinand I semnează decretul pentru transformarea Universităţii maghiare din Cluj în Universitate românească. Inaugurarea noii instituţii de învăţământ superior va avea loc în prezenţa Majestăţilor Sale, Regele Ferdinand I şi Regina Maria a României. Aceeaşi traiectorie a urmat-o şi Biblioteca Universitară, a cărei inaugurare, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, s-a făcut odată cu cea a Universităţii.

După anul 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit considerabil prin donaţiile a peste o sută douăzeci şi cinci de instituţii şi persoane particulare, între care Academia Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române. Cea mai importantă donaţie particulară o reprezintă cea a cărturarului moldovean Gheorghe Sion (1922-1923), impresionantă nu atât prin numărul de volume (aprox. 4.500), cât mai ales prin valoarea colecţiilor de cărţi, reviste, manuscrise, stampe, picturi, fotografii, hărţi, monede şi medalii, toate acestea constituind până astăzi « fondul de aur » al Colecţiilor Speciale. Dintre valoroasele rarităţi bibliofile, amintim incunabulul Codex Iustinianus (Nürnberg, 1475) sau Tetraevangheliarul lui Coresi (Braşov, 1561).

De-a lungul timpului, fondurile Bibliotecii au continuat să se îmbogăţească, contribuind la aceasta şi alţi cărturari români: Iuliu Marţian, Alexandru Lapedatu, Ion Agârbiceanu, Coriolan Suciu, Mircea Carp sau Adrian Marino.

În Biblioteca Centrală Universitară şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi marcante ale culturii româneşti. Printre aceştia se numără şi Virgil Vătăşianu, istoric de artă, care a activat în cadrul bibliotecii timp de mai bine de douăzeci de ani (1925-1947), fiind contemporan cu un alt corifeu al şcolii cultural-ştiinţifice clujene, Ion Muşlea, unul dintre directorii instituţiei din acea perioadă. O altă personalitate importantă pentru evoluţia şi devenirea Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj o reprezintă poetul şi filosoful Lucian Blaga care, după excluderea de la Universitate, a funcţionat, în perioada 1951-1959, ca simplu bibliotecar. Între anii 1948 şi 1992, denumirea oficială a instituţiei a fost Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, pentru ca, în vara anului 1992, drept semn al preţuirii moştenirii culturale a marelui poet, noul director, prof. univ. dr. Doru Radosav, a propus denumirea de Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga.

Dezvoltându-se şi funcţionând într-un oraş care preţuieşte valorile multiculturale, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga reprezintă, alături de Universitatea Babeş-Bolyai, una dintre cele mai importante instituţii care conferă viabilitate acestor valori şi principii ale multiculturalităţii. Fondul de carte maghiară şi germană este unul dintre cele mai mari şi reprezentative fonduri de publicaţii din România, fiind foarte important pentru istoria şi cultura Transilvaniei, precum şi a Europei Centrale.

Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga sprijină întreg învăţământul academic clujean, impunându-se atât prin varietatea colecţiilor sale, cât şi prin servicile de înaltă ţinută şi profesionalism asigurate utilizatorilor săi. Biblioteca reprezintă, astfel, pentru studenţi un pilon important al formării, educării şi construirii unei viitoare cariere. În prezent, totalul publicaţiilor se ridică la 3.705.652 volume, din care 497.000 volume sunt periodice. În vederea sprijinirii procesului de învăţământ, Biblioteca oferă acces la colecţiile celor mai prestigioase baze de date ştiinţifice internaţionale. Alături de bibliotecile de facultăţi şi cele ale centrelor culturale, corpul central al B.C.U. pune la dispoziţia utilizatorilor săi 2.177 de locuri, în peste 60 de săli de lectură.

Lucrările bibliografice editate în Bibliotecă, precum Anuarul istoriografic al României şi Referinţe critice, constituie nu numai un important sprijin în informarea şi documentarea ştiinţifică, ci şi o marcă de excelenţă în cercetarea bibliografică naţională. De asemenea, publicaţia Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, care apare sub egida bibliotecii, s-a impus ca o publicaţie ştiinţifică de prestigiu, fiind integrată în importante baze de date internaţionale.

Evoluţia mijloacelor de stocare a informaţiei şi necesitatea accesului cât mai rapid şi eficient la documente şi informaţii au dus la introducerea unor soluţii şi tehnologii noi în activităţile din bibliotecă. În 1992 a fost înfiinţat Laboratorul de Informatică, al cărui personal specializat a asigurat instalarea reţelei de calculatoare şi a staţiilor de lucru, repartizate în toate serviciile bibliotecii. Începând cu anul 2000, prin accesul online, a devenit posibilă regăsirea mult mai rapidă şi eficientă a informaţiei. Procesul de retroconversie continuă şi astăzi, astfel încât să permită în scurt timp regăsirea integrală a publicaţiilor în catalogul online. O importantă sursă de documentare o reprezintă şi colecţia de cataloage tradiţionale digitizate.

Biblioteca Universitară Lucian Blaga din Cluj se adaptează rapid noilor schimbări din societatea informaţională, încercând să valorifice valorile bibliografice de care dispune prin digitalizarea acestora. Biblioteca Digitală conţine valoroase documente de patrimoniu, precum şi un fond bogat de publicaţii periodice, grupate în colecţia Transsilvanica, ce permite accesul de la distanţă al acestora.

Program cu publicul

Programul cu publicul al Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga (BCU).

 • luni – vineri / 8:00 – 20:00 (servirea din depozit se până la ora 18:30)

Ghişeul de Permise

 • luni – vineri / 8:00 – 19:00
 • sâmbătă / 8:00 – 14:00

Împrumut la domiciliu

 • luni – vineri / 8:00 – 19:30
 • sâmbătă / 8:00 – 14:00

Colecții speciale

 • luni și miercuri / 8:00 – 15:00
 • marți și joi / 8:00 – 17:00
 • vineri / 8:00 – 15:00

Contact

Ultima actualizare:

Comentarii (1)

 1. Laurentiu

  Foarte interesant articol, imi place foarte mult aceasta biblioteca, eram curios sa stiu istoria din spatele ei.

  Răspunde

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.