Orașul Cluj-Napoca

Votează!

Implică-te! Cluj în imagini

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB)

UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională ­ dezvoltarea unor componente culturale specifice.

Are în structura sa facultăţi, departamente, catedre, colegii, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, muzee, cămine, cantine, serviciile administrative, tehnice, baze de practică, de agrement, sociale…

Dezvoltarea unei universităţi este o întreprindere complexă, care impune atingerea unor parametri cantitativi şi calitativi, în măsură să asigure creşterea performanţei şi a competitivităţii universităţii pe plan naţional şi internaţional.

Resursa umană se instituie actualmente, în era globalizării dar şi a celei de-a patra revoluţii din istoria civilizaţiei, revoluţia informatică, în cea mai valoroasă avuţie a unui teritoriu, a unui spaţiu geografic dat.

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă. Ea funcţionează în baza legislaţiei în vigoare şi a propriei Carte.

Date UBB

 • 1581 – Ştefan Bathory întemeiază învățământul superior clujean
 • aproape 140 de ani de tradiție neîntreruptă
 • 90 de ani de la înființarea Universității Românești din Cluj
 • 21 de facultăți
 • zece extensii în teritoriu
 • două centre de limbi străine
 • peste 53.000 de studenți în toate programele de studiu
 • peste 1.700 de cadre didactice
 • 285 de cercetători
 • 1.125 personal administrativ și tehnic
 • 248 programe de studii în limba română (licență și masterat)
 • 94 programe de studii în limba maghiară
 • 19 programe de studii în limba germană
 • 36 programe de studii în limba engleză
 • nouă programe de studii în limba franceză
 • peste 5.000 de studenți cu burse în străinătate în ultimii zece ani