Orașul Cluj-Napoca

Muncește!

Implică-te! Cluj în imagini

S-au finalizat lucrările de reabilitare la obiectivul investiţional finanţat din fonduri europene „Locuinţe sociale de calitate”

Data publicării
Categoria

Proiectul Locuinţe sociale de calitate, strada Albac, numărul 21, contractat de municipiul Cluj-Napoca, în data de 20 Iulie 2011, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de creştere, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiţionale în vederea realizării de locuinţe sociale de calitate.

Proiectul face parte din lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca şi urmăreşte reabilitarea şi modernizarea obiectivului investiţional din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Albac, numărul 21, în vederea asigurării de locuinţe sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.

Proiectul Locuinţe Sociale de Calitate, strada Albac, numărul 21, depus pentru reabilitarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, urmăreşte ca, prin intermediul unei soluţii de proiectare durabilă să se realizeze reconversia funcţională a obiectivului investiţional cu destinaţia finală locuinţe sociale.

Principalele categorii de lucrări derulate:

  • lucrări de consolidare în tronsonul nord al blocului din strada Albac, numărul 21;
  • lucrări de izolaţii la acoperişul existent;
  • lucrări de instalaţii:
  • amenajare centrala termică;
  • realizarea scării de acces, ce va deservi noile apartamente modernizate;
  • lucrări de arhitectură prin care s-a realizat recompartimentarea şi reconversia obiectivului în locuinţe sociale.

Astfel, dintr-un număr existent de 38 garsoniere situate la nivelul tronsonului nord al imobilului, care s-au aflat într-o stare tehnică avansată de degradare, au fost create prin recompartimentare, un număr de 24 locuinţe sociale destinate viitorilor beneficiari ai rezultatelor proiectului, cărora le vor fi atribuite pe baza listei de priorităţi şi a hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Fiecare dintre cele 24 de locuinţe sociale dispune de o camera de zi, precum şi de o baie şi bucătărie individuală. Poziţionarea lor în cadrul imobilului reabilitat este următoarea: la parter s-au amenajat opt apartamente iar la etajele superioare câte patru apartamente. De asemenea, la parter există centrală termică pentru asigurarea încălzirii întregului imobil.

Finisajele realizate: pardoselile sunt din duşumea de lemn, ceea ce va asigura protecţia termică. La nivelul băilor şi al bucătăriilor, pardoseala este din gresie. Tâmplăria de faţadă este de tip termopan din PVC, uşile de acces sunt din PVC. Balustradele la casa scării sunt din confecţii metalice, iar zugrăvelile exterioare sunt alb-mat. Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, la intrarea în clădire a fost montată o rampă de acces special.

Bugetul total al proiectului este de 2.062.312,00 lei, din care 1.621.431,85 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 440.880,15 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.