Orașul Cluj-Napoca

Muncește!

Implică-te! Cluj în imagini

Proiectul Filarmonicii pe ultima sută de metri

Data publicării
Categoria

Pe 21 Octombrie 2010 s-a semnat protocolul de colaborare intre OAR si Municipiul Cluj-Napoca (numărul 246284), prin care s-au stabilit condiţiile cadru de desfăşurare a concursului de soluţii pentru Centrul Cultural Transilvania.

În urma acestui protocol, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat, prin HCL nr. 434/2010 organizarea concursului de soluţii.

Pentru că până la data stabilită, OAR nu a atras fonduri pentru premii, lucru foarte dificil de realizat în condiţii de criză economică, prin HCL 468/2010 am stabilit că premiul ce urmează a fi acordat în cadrul concursului va fi chiar semnarea contractului de servicii de proiectare a Centrului Cutural Transilvania (sală de concerte, sediului Filarmonicii şi anexe).

Pe 3 Decembrie 2010, primăria a transmis spre publicare anuntul de concurs, care a apărut chiar ieri, 7 Decembrie 2010, sub numărul 186, pe site-ul e-licitatie.ro (SEAP şi JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Tot de ieri este accesibilă şi documentaţia de atribuire în format electronic, care se poate prelua de la sediul OART (persoană de contact arhitect Mircea Dinculescu) sau la sediul primăriei (Biroul Achiziţii Publice, persoană de contact Lucia Lupea). Data limită de depunere a proiectelor este 28 Ianuarie 2011, ora 10:00. Data de deschidere a acestora fiind 28 Ianuarie 2011, ora 12:00, la sediul primăriei. Proiectele se depun la sediul OART (conform protocolului încheiat).

Tema de concurs şi regulamentul de concurs au fost elaborate de către OART/OAR, cu avizarea Biroului achiziții publice din Primăriei. Criteriile de atribuire sunt: 30 puncte preţul, 10 puncte durata de execuţie, 60 puncte criterii specifice (spre exemplu: calitatea spaţiului public, nota urbanistică, integrarea în sit, modul de inserţie şi relationare în contextul urban existent, modul de rezolvare a circulaţiilor, acceselor, atât cele auto, cât şi cele pietonale, funcţionalitatea soluţiei propuse, eficienţa utilizării spaţiului, siguranţa in exploatare, expresivitatea şi plastica arhitecturală a volumelor propuse, modul de explicitare al conceptului proiectului prin elemente grafice şi text, raţionalitatea economică a soluţiei propuse şi fezabilitatea soluţiilor prezentate, respectarea temei de proiectare).

Juriul va puncta fiecare proiect având în vedere doar oferta tehnică, şi va acorda punctaj pentru criteriile tehnice. După ierarhizare se vor verifica documentele de calificare. Oferta/ofertele cu cel mai mare punctaj va intra în etapa de negociere pentru atribuirea contractului.

Valoarea estimata a proiectarii: 2.600.000 lei fără TVA şi durata maximă de proiectare șase luni.

Membrii juriului nu sunt prezentati publicului, dar Ordinul Arhitecţilor a selectat din oras si din tara specialisti, urmand sa asigure un juriu prestigios şi competent.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.