Orașul Cluj-Napoca

Împărtășește!

Implică-te! Cluj în imagini

Inspectoratul Şcolar Județean Cluj dezminte informațiile cu privire la comasarea unor unități școlare

Data publicării
Categoria

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj dezminte informaţiile apărute în presă despre desfiinţarea unor unităţi de învăţământ în anul şcolar 2011-2012.

Precizăm că informaţiile oferite presei de către SLIPC nu reflectă într-o manieră veridică nivelul discuţiilor care au avut loc, ci sunt o încercare nejustificată a unor persoane de a-şi crea imagine, deformând realitatea şi generând panică în rândul comunităţii clujene.

Atitudinea sindicatului este cu atât mai regretabilă, cu cât partenerii noştri de dialog social au înţeles să politizeze acest proces de restructurare a reţelei unităţilor de învăţământ, determinându-i pe anumiţi reprezentanţi ai partidelor politice să ia atitudine, în necunoştinţă de cauză.

Precizăm că Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj nu sacrifică interesele învăţământului clujean la comandă politică, aşa cum afirmă SLIPC, ci, dimpotrivă, doreşte să rezolve câteva dintre problemele cu care se confruntă unele şcoli clujene, după cum urmează:

  1. Colegiul Economic Iulian Pop, unitate de prestigiu a municipiului, funcţionează în două schimburi, din cauza lipsei de spaţiu, motiv pentru care s-a încercat, în cadrul întâlnirii, găsirea unor soluţii de funcţionare a unor clase în spaţiile libere de la Colegiul Tehnic Napoca. Nicidecum nu s-a pus problema desfiinţării acestei şcoli, sau a comasării ei cu Colegiul Tehnic Napoca. La propunerea celor doi directori, s-a născut ideea de consorţiu educaţional, care presupune folosirea în comun a bazei materiale. De asemenea, s-a recomandat Colegiului Economic Iulian Pop să solicite Consiliului local includerea în proiectul de buget pentru anul 2011 a sumelor necesare reabilitării spaţiului de pe strada Memorandumului.
  2. Pentru Liceul Teoretic Victor Babeş, care funcţionează într-un spaţiu aparţinând Bisericii Unitariene, s-au formulat mai multe propuneri, între care, în cadrul discuţiilor, a fost agreată propunerea doamnei director Anca Podolean de a solicita Consiliului local dreptul de administrare a clădirii în care a funcţionat Şcoala David Prodan, de pe strada Meseriilor, unde, în acest an şcolar, îşi desfăşoară activitatea câteva dintre clasele fostei şcoli gimnaziale, care aparţin acum Colegiului Naţional G. Bariţiu şi unde 75% din spaţiu este închiriat altor societăţi.

    Nu s-a pus absolut deloc în discuţie problema de a ceda locul Liceului Brassai Samuel şi considerăm că afirmaţiile referitoare la favorizarea populaţiei şcolare maghiare nu fac cinste comunităţii clujene, care reprezintă un model de convieţuire paşnică a diferitelor etnii.

  3. În ceea ce pribeşte Şcoala Nr. 2 Gherla, informaţia SLIPC potrivit căreia trebuie să-şi mute copiii români la Şcoala nr. 1 pentru ca să poată rămâne copiii etnicilor maghiari nestingheriţi, într-un apartheid şcolar anacronic şi dăunător este răuvoitoare şi neadevărată. Nu s-a pus problema segregării pe criterii etnice, ci de transformare a Şcolii Nr. 2 în structură a Şcolii Nr. 1, cu toate efectivele ei, atât la secţia română, cât şi la secţia maghiară, urmând ca spaţiile de învăţământ să fie regândite şi să se renunţe la o parte din spaţiile actuale ale Şcolii Nr. 2, pentru care Consiliul local Gherla plăteşte chirie.
  4. În cadrul întâlnirii nu s-a discutat absolut deloc despre Liceul de Muyică, prin urmare, nu înţelegem de unde a apărut ideea năstruşnică de comasare cu Grupul Şcolar Material Rulant Unirea şi de transformare a artiştilor în lăcătuşi. S-a discutat, într-adevăr, despre comasarea Grupului Şcolar Material Rulant Unirea cu un alt liceu tehnologic, care deţine spaţii libere (Grupul Şcolar Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania), avându-se în vedere efectivele în scădere ale acestei şcoli şi rezultatele foarte slabe obţinute la examenul de bacalaureat (sub 15% promovabilitate), clădirea urmând să fie dată în administraţie unei şcoli cu probleme de spaţii.
  5. Este o realitate pe care trebuie să o înţelegem şi să ne-o asumăm. Numărul elevilor a scăzut de-a lungul anilor (liceele tehnologice au 2-3, maximum 4 clase pe nivel) şi foarte multe au spaţii închiriate, în timp ce Consiliul local plăteşte chirie altor unităţi care funcţionează în clădiri retrocedate sau revendicate.

  6. Situaţia este similară şi la învăţământul special, care funcţionează în clădiri aparâinând Consiliului Judeţean. Şcoala specială CRDI îşi desfăşoară activitatea în trei clădiri improprii, iar pentru clădirea de pe strada Coşbuc Consiliul Judeşean plăteşte chirie, nefiind un spaţiu în care se poate investi pentru reabilitarea clădirii. Din acest motiv, există pericolul permanent de a se produce unele accidente. Neexistând în acest moment o clădire disponibilă, a Consiliului Judeţean, pe raza municipiului Cluj-Napoca, în care să se mute această şcoală, s-a lansat propunerea ca ciclul primar să fie preluat de Şcoala Specială Centru de Resurse de pe strada Bucureşti, iar clasele gimnaziale să fie mutate în cadrul Grupului Şcolar SAMUS, care ar putea, prin reorganizarea spaţiilor de învăţământ, să creeze spaţii pentru mai multe săli de clasă. Propunerea a fost lansată chiar de Şcoala de Resurse şi Documentare privind Educaţia Inclusivă, care a solocitat Consiliului Judeţean să se mute la Grupul Şcolar SAMUS îmcă în timpul acestui an şcolar, numai că legea nu permite ca două unităţi cu personalitate juridică să funcţioneze la aceeaşi adresă, iar pe de altă parte problemele de spaţiu sunt mult mai uşor rezolvate cînd aparţin toţi elevii aceleiaşi şcoli.

În consecinţă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj are responsabilitatea de a proiecta o viziune de ansamblu asupra reţelei de învăţământ clujean şi de a lua decizii care să asigure egalitatea de şanse pentru toţi elevii clujeni. Pe această cale ne manifestăm încă o dată nedumerirea faţă de afirmaţiile tendenţioase şi politizate difuzate către presă şi facem apel la responsabilitate şi la perceperea adevărului în datele sale concrete.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.