Orașul Cluj-Napoca

Exprimă-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Evaluarea pozitivă şi declararea ca admisibil a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj”

Data publicării
Categoria

Consiliul Judeţean Cluj a primit astăzi, 16. Martie 2011, o adresă oficială din partea expertului Comisiei Europene pe probleme de politici regionale şi intervenţii în România, d-nul Benoit Nadler, potrivit căreia aplicaţia de finanţare aferentă proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj a fost declarată admisibilă de Comisia Europeană, aceasta fiind conformă şi îndeplinind toate elementele care se regăsesc în art. 40 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, privind normele specifice pentru programele operaţionale din domeniul cooperării teritoriale europene.

Astfel, potrivit articolului 40 al regulamentului anterior menţionat, aplicaţia depusă de Consiliul Judeţean Cluj la Comisia Europeană conţine informaţiile necesare privind organismul responsabil de punerea în aplicare a proiectului, informaţii privind natura investiţiilor şi descrierea lor precum şi pachetul financiar şi localizarea sa, rezultatele studiilor de fezabilitate, calendarul de execuţie a proiectului, o analiză cost-beneficiu secondată de o analiză a riscurilor şi de o analiză a impactului asupra mediului şi sectorului socio-economic, justificarea participării publice, planul de finanţare care conţine suma totală a resurselor financiare prevăzute şi suma prevăzută pentru contribuţia din fondurile europene, a Băncii Europene de Investiţii, a Fondului European de Investiţii, sau din orice altă sursă de finanţare comunitară.

Informarea primită azi de la Bruxelles reprezintă un pas extrem de important înainte în procesul de obţinere a finanţării nerambursabile pentru proiectul realizării unui sistem de management integrat al deşeurilor. Practic, semnificaţia acestei adrese o reprezintă faptul că, în urma unei analize extrem de riguroase, aplicaţia Consiliului Judeţean Cluj a fost apreciată ca fiind completă, aceasta întrunind toate condiţiile cantitative şi criteriile formale stipulate în legislaţia europeană. Evaluarea pozitivă de către experţii europeni reprezintă o recunoaştere certă a calităţii şi seriozităţii muncii echipei din cadrul Consiliului Judeţean implicate în elaborarea proiectului. Din acest moment aplicaţia de finanţare va continua cu ultima etapă, aceea de evaluare calitativă a proiectului, urmând ca, în scurt timp, să primim un răspuns final în ceea ce priveşte finanţarea proiectului, a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi coordonatorul proiectului, domnul Radu Bica.

Reamintim în acest context faptul că valoarea totală a proiectului este de 76.453.255 de Euro din care finanţarea Fondului European de Dezvoltare Regională reprezintă 38.773.186 de Euro, finanţarea de la Bugetul de Stat al României va fi de 8.723.967 Euro, diferenţa de 28.956.102 Euro urmând a fi asigurată de judeţul Cluj. Proiectul prevede în principal închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane de deşeuri menajere neconforme, construirea unui Centru de Management Integrat al Deşeurilor în municipiul Cluj-Napoca şi realizarea a trei staţii de transfer în Mihai Viteazu, Gherla şi Huedin.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.