Orașul Cluj-Napoca

Distrează-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior

Data publicării
Categoria

Universitatea Babeş-Bolyai participă la proiectul Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior iniţiat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European şi are ca parteneri, alături de Universitatea Babeş-Bolyai, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, precum şi Universitatea din Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente…); experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenţi.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de maxim 36 de luni (1 Decembrie 2010 – 31 Noiembrie 2013).

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.