Orașul Cluj-Napoca

Muncește!

Implică-te! Cluj în imagini

Calitate, Competenţă, Performanţă în Consiliul Judetean Cluj

Data publicării
Categoria

Consiliul Judeţean Cluj a depus spre finanţare europeană proiectul denumit ,,Calitate, Competenţă, Performanţă în Consiliul Judeţean Cluj” – CCP. Proiectul forului administrativ judeţean a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Iniţiativa forului administrativ clujean vizează, în principal, implementarea unui sistem de management al calităţii (ISO) care să genereze performanţă la nivelul instituţiei, în relaţia cu cetăţeanul, fiind în concordanţă cu măsurile stabilite în Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020.
Acest obiectiv general al proiectului urmează a fi atins prin două obiective specifice, respectiv prin dezvoltarea noului sistem de calitate ISO 9001:2015 la nivelul tuturor structurilor din cadrul Consiliului Judeţean şi prin dezvoltarea abilităţilor personalului în domeniile auditor de calitate şi control managerial intern.

Grupul ţintă al proiectului este format din 40 de angajaţi ai Consiliului Judeţean, respectiv 27 de angajaţi cu funcţii de conducere şi 13 angajaţi de execuţie, care vor beneficia de activităţile proiectului legate de recertificarea sistemului de management al calităţii şi de formare profesională. Desigur, beneficiarii indirecţii ai proiectului vor fi, în primul rând, cetăţenii care beneficiază de serviciile oferite de către instituţie, entităţile subordonate Consiliului Judeţean, dar şi celelalte instituţii şi organizaţii cu care instituţia administrativă judeţeană intră în contact în vederea soluţionării diverselor probleme.

,,Necesitatea acestui proiect a fost determinată de dorinţa de a ne adapta la evoluţiile extrem de dinamice ale societăţii şi ale administraţiei, precum şi de a identifica procedurile manageriale cele mai în măsură să ne permită satisfacerea problemelor tot mai complexe şi diverse cu care se confruntă atât cetăţenii cât şi instituţiile şi celelalte organizaţii cu care interacţionăm. În final, scopul este unul singur, acela de a adopta cele mai bune proceduri interne, menite să genereze un act administrativ de calitate şi cu rezultate pozitive pentru beneficiari”, a declarat preşedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tişe.

Valoarea totală a proiectului este de 624.995,52 lei (TVA inclus) din care 98% reprezintă fonduri nerambursabile, restul de 2% constituind contribuţia proprie a Consiliului Judetean Cluj.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.