Orașul Cluj-Napoca

Informează-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Rezultatele parțiale ale subproiectului SMEGoNet din cadrul miniprogramului SMART+

Data publicării
Categoria

În perioada 1 Mai 2011 – 31 Decembrie 2011, Facultatea de Business și Institutul de Tehnologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai au implementat activitățile prevăzute în cadrul subproiectului SME Go Global Networks (SMEGoNet) derulat sub egida miniprogramului SMART+, finanţat prin programul de cooperare interregională INTERREG IVC.

Subproiectul susţine iniţierea unei reţele de instituții și firme care activează în domeniul știinţelor vieţii şi ariilor înrudite. Crearea acestei rețele va facilita cooperarea și schimbul de idei în practicile de inovare, având ca scop creşterea competitivităţii firmelor şi asigurarea accesului la piaţa internaţională. Firmele participante vor dezvolta şi testa instrumente, metode şi proceduri pentru a-şi gestiona mai eficient iniţiativele în domeniul propus, utilizând reţeaua interregională. Bugetul alocat Facultăţii de Business şi Institutului de Tehnologie ca parteneri în subproiect este de 53.020 euro pentru întreaga perioadă de derulare a subproiectului.

În primul an, au fost identificate firmele care îndeplinesc condiţiile de participare la reţea, s-a creat grupul ţintă şi s-a realizat un workshop cu scopul de a promova colaborarea în rețea, evidențiind avantajele participării la o reţea. De asemenea, membrii echipei de implementare au participat la întâlnirea interregională din Cracovia, Polonia, cu scopul de a identifica și transmite exemple de bune practici între partenerii subproiectului.

Grupului țintă este format din 22 de firme și instituții, care au ca obiect de activitate: servicii medicale (șase unități), cercetare în bio-tehnologie (trei unități), cosmetologie și farmacologie (zece unități) şi IT (treo unități). Înscrierea în grupul țintă s-a realizat pe baza unor discuții cu unitățile interesate să devină membre în cadrul acestei rețele, luând în considerare potențialul lor de inovare.

Prima întâlnire a membrilor grupului ţintă a avut loc în cadrul workshop-ului cu tema Cluster Playing the Role of the Gate to Global Networks desfăşurat în perioada 22-23 Septembrie 2011. La lucrările workshop-ului au fost prezenţi reprezentanţi ai firmelor din grupul ţintă, factori de decizie în formarea reţelelor și reprezentanţi ai autorităţilor locale. Ca urmare a discuțiilor avute, echipa de implementare a demarat procedura de colectare de informații despre membrii grupului țintă și formarea unei baze de date cu aceștia. Aceste informații sunt folosite în realizarea site-ului subproiectului, care va reprezenta principalul mijloc de comunicare între firmele și instituțiile din cele patru țări partenere.

Subproiectul SMEGoNET, prin activitățile sale, contribuie la transferul de know-how și experiență în inovare, precum și la îmbunătățirea competitivității firmelor și instituțiilor românești active în domeniul științelor vieții.

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.