Orașul Cluj-Napoca

Exprimă-te!

Implică-te! Cluj în imagini

Încep lucrările pentru modernizarea liniei de tramvai

Data publicării
Categoria

Primăria municipiului Cluj-Napoca a atribuit contractul pentru dirigenţia de şantier a obiectivului de investiţii modernizarea liniei de tramvai.

Titularul este asocierea SC Irimat Cons SRL / Acciona Ing. SA, cu valoarea de 0,6528% din valoarea situaţiilor de lucrări executate şi acceptate la plată de inspectorul de şantier (la licitaţie a mai participat asocierea SC Galliano/Iovidia/Metroul SA – cu oferta de 0,75% din valoarea situaţiilor de lucrări executate şi acceptate la plată de inspectorul de şantier).

În data de 23 Aprilie 2011 a avut loc atribuirea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai, către asocierea firmelor SWIETELSKY Baugesellschaft mbH – Astalrom – Euroconstruct – Transferoviar Grup, în valoare de 104.022.863,41 lei.

Este un proiect foarte important pentru strategia de modernizare a transportului în comun.

 • va creşte viteza de transport (timpul de călătorie va fi redus la jumătate);
 • va creşte capacitatea de transport cu cel puţin 10%;
 • va scădea poluarea sonoră pentru vor exista amortizoare de cauciuc pentru sunet şi vibraţii, clădirile nu vor mai trepida, carosabilul nu se va mai distruge aşa cum o face acum;
 • va fi mai economicos din punct de vedere al consumului energetic (cu 38-40%).

Tramvaiul este un mijloc de transport folosit în multe dintre marile capitale europene. Atâta doar că el trebuie modernizat, adus la zi şi exact aceasta facem prin acest proiect.

Pe tronsonul Mănăştur – Piaţa Gării proiectul presupune:

 • refacerea a 11,77 km linie de tramvai
 • construirea a 7 noi refugii pentru persoane şi refacerea celor cinci deja existente
 • amenjarea a 12 rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi
 • 3.200 mp spaţiu verde amenajat
 • timpul va fi redus de la 48 de minute în medie la 24 de minute
 • numărul de călători va creşte de la aproximativ 166.000 pe an, la peste 186.000 pe an

Pe tronsonul Piaţa Gării – Bulevardul Muncii proiectul presupune:

 • refacerea a 14,18 km linie de tramvai
 • construirea unui nou refugiu pentru persoane şi refacerea celor 2 deja existente
 • amenajarea a 3 rampe de acces pentru persoane cu dizabilităţi
 • 402 mp de spaţiu verde amenajat
 • timpul va fi redus de la 36 de minute în medie la 19,2 minute
 • numărul de călători va creşte de la aproximativ 89.000 pe an, la peste 103.000 pe an

Garanţia lucrărilor care a solicitat-o Primăria prin caietul de sarcini este de cinci ani pentru tramă şi de 10 ani pentru calea de rulare. În plus, proiectul înseamnă peste 200 de noi locuri de muncă.

Calendarul activităţilor se întinde pe doi ani.

Termene intermediare pentru tronson 1 (Mănăştur – P-ţa Gării):

 • strada Bucium – Calvaria – trei luni de la ordinul de începere a lucrărilor (luna 1-3)
 • Calvaria – Pod Horea – șase luni de la etapa precedentă (luna 4-9)
 • Pod Horea – Gară – trei luni de la etapa precedentă (luna 10-12)

Termene intermediare pentru tronson 2 (P-ţa Gării – Bdul Muncii)

 • Căii Ferate – strada Gării – două luni (luna 13-14)
 • strada Gării – Maramureşului – două luni (luna 15-16)
 • Maramureşului – Bulevardul Muncii – două luni (luna 17-18)
 • Bdul Muncii – Căpitan Grigore Ignat – șase luni (luna 19-24)

În cazul în care executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, va plăti penalităţi de 0,5%/zi întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

În aşteptarea momentului de semnare a contractelor pentru execuţia investiţiei, municipalitatea a început organizarea pentru gestionarea acestui proiect atât de important, dar care va modifica pe termen scurt obiceiurile clujenilor care se deplasau cu ajutorul tramvaiului.

Pe anumite perioade se vor introduce autobuze în locul tramvaielor şi se va circula cu restricţionări. În prima fază, cât se va lucra pe segmentul Bucium – Calvaria, tramvaiul va putea circula în continuare şi cu câteva lucrări minore va putea întoarce la podul Calvaria. Dar pe alte tronsoane circulaţia va trebui asigurată cu autobuze. RATUC are pregătite autovehicule pentru a le pune la dispoziţia călătorilor.

Fiecare etapă de lucrări va fi anunţată din timp, iar primăria va încerca să anticipeze problemele de trafic şi disconfortul pentru cei direct afectaţi de şantier, în vederea reducerii la maximum a acestor probleme.

Comisia de licitaţie a finalizat procedura de atribuire a contractului de execuţie pentru obiectivul Modernizarea liniei de tramvai pe tronsoanele Mănăştur – Piaţa Gării – Bulevardul Muncii.

Oferta câştigătoare a fost declarată cea a asocierii SWIETELSKY Baugesellschaft mbH – Astalrom – Euroconstruct – Transferoviar Grup, în valoare de 104.022.863,41 lei.

Contratul se va semna după expirarea termenului de zece zile pentru eventuale contestaţii,urmând ca lucrările să fie demarate concomitent pe cele două sectoare ale obiectivului de investiţii, în cel mai scurt timp.

Reamintim că finanţarea acestui proiect major de investiţii în infrastructură se realizează din fonduri europene nerambursabile, accesate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Programul Operaţional Regional, axa 1.1, destinată polilor de creştere.

Pentru această licitaţie s-au depus șapte oferte de către:

 • ALPINE SA
 • BALZOLA CONSTRUCŢII SRL
 • ISAF- SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ŞI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE SA
 • MARI-VILA COM SRL
 • MARTIN ROSE ROMANIA
 • SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI BUCUREŞTI SA
 • SWIETELSKY Baugesellschaft mbH -Astalrom – Euroconstruct – Transferoviar Grup

Dintre aceste oferte s-au calificat numai două, respectiv cea a ISAF Societate de semnalizări şi Automatizări Feroviare SA, în valoare de 111.188.845 lei si cea a asocierii SWIETELSKY Baugesellschaft mbH – Astalrom – Euroconstruct – Transferoviar Grup, în valoare de 104.022.863,41 lei.

Motivele care au stat la baza respingerii ofertelor:

 • SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI BUCUREŞTI SA. – ofertă întârziată – lipsa garanţiei de participare
 • ALPINE SA – propunerea tehnică nu a corespuns caietului de sarcini/proiectului tehnic – nu s-a prezentat disponibilitatea, metodoligia, condiţionările şi eventualele sarcini impuse pentru terţi la realizarea liniilor provizorii de tramvaie, conform planurilor de situaţie date
 • MARTIN ROSE ROMÂNIA – propunerea tehnică nu a corespuns caietului de sarcini/proiectului tehnic
 • BALZOLA CONSTRUCŢII SRL – nu a îndeplinit cerinţa minimă de calificare privind contracte similare şi nici pe cea privind personalul
 • SC MARI-VILA COM SRL – oferta inacceptabilă din cauză că nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare solicitate (respectiv experienţa similară de 100.000.000 de lei rezultată din cumularea sumelor a cel mult trei contracte realizate în ultimii cinci ani) şi neconformă deoarece conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi nu pot fi justificate (conform HG nr. 925/2006)
Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.