Orașul Cluj-Napoca

Votează!

Implică-te! Cluj în imagini

Teatrul Național Lucian Blaga

Aflat în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Teatrul Naţional Lucian Blaga din Cluj-Napoca este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat.

Misiunea Teatrulului Naţional Lucian Blaga Cluj este să ofere producţii teatrale şi un cadru de cercetare artistică performante la nivel local şi naţional, pentru îmbunătăţirea artistică şi profesională a mediului teatral şi creşterea nivelului de dezvoltare culturală a comunităţii oraşului şi a unor comunităţi mai largi.

Obiectivele de îndeplinire a acestei misiuni sunt:

  • promovarea dramaturgiei româneşti şi universale, clasice, moderne şi contemporane;
  • promovarea teatrului pentru copii;
  • promovarea tinerilor creatori;
  • promovarea formelor teatrale alternativ-experimentale;
  • creşterea performanţei personalului artistic;
  • dezvoltarea unui cadru profesional de dezbatere;
  • îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii artistice;
  • îmbunătăţirea strategiei de atragere de fonduri extrabugetare.

Contact