Orașul Cluj-Napoca

Creează!

Implică-te! Cluj în imagini

Cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen destinate femeilor, experţilor şi operatorilor mass-media, personalului şi managerilor autorităţilor locale

Data publicării
Categoria

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează, în perioada ianuarie-mai 2013, cursuri gratuite privind diminuarea efectelor negative ale stereotipurilor de gen. La aceste cursuri se pot înscrie femeile, experţii şi operatorii mass-media din presa scrisă şi audiovizuală, dar și personalul şi managerii autorităţilor locale din Regiunea Regiunea de Nord – Vest (Bihor, Bistriţa-Nasăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) care sunt interesați de promovarea principiilor egalităţii de şanse şi ale societăţii incluzive.

Cursurile se vor desfăşura în cadrul proiectului Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse (ID 50679), coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

Participanții vor acumula informaţii şi vor dezvolta deprinderi esenţiale pentru o mai bună înțelegere a efectelor stereotipurilor de gen asupra evoluției psihologice a persoanei în mediul familial, școlar, profesional. De asemenea, se va analiza și înțelege impactul promovării în mass-media a stereotipurilor de gen.

Cursul va cuprinde 50 de ore, din care 12 ore vor avea în vedere instruirea teoretică și 38 de ore vor consta în activităţi practice, elaborându-se, sub îndrumarea formatorilor, un portofoliu de lucrări corelate subtemelor de curs. La finalul cursului va avea loc o probă de evaluare teoretică sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor dobândite. Cursanții care obțin note peste șase vor primi un certificat de absolvire a cursului ce va fi eliberat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Înscrierile se fac până la data de 30 ianuarie 2013, la Institutul de Psihologie (strada Republicii, numărul 37). Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente (în original și copie): certificatul de naștere, buletinul sau cartea de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de bacalaureat

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.